Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wykaz kursów – zobacz wszystkie nasze kursy

SPIS TREŚCI organizowanych:
kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów
(wybór – przykłady w wykazie kursów). 

____________________________________________________________________________________________________________

1. Kursy dla OPERATORÓW oraz KONSERWATORÓW urządzeń poddozorowych – na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego (żurawie suwnice, dzwigi, podesty, podnośniki, wózki jezdniowe, zbiorniki etc.) szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

2. Kursy dla OPERATORÓW MASZYN CIĘŻKICH oraz innych urządzeń technicznych na uprawnienia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.(IMBIGS) oraz zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej dot. kształcenia ustawicznego – w specjalnościach: koparki, ładowarki, spycharki, walce, koparkoładowarki, montaż rusztowań, wiertnice, węzły betoniarskie, pompy do betonu, agregaty tynkarskie, sprzęt średni, etc:  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

3. Kursy SPAWANIA oraz kursy związane z łączeniem – spajaniem materiałów – na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – uprawnienia odbiorowe TÜV – EURONORMA – metody: MAG, TIG, MIG, E, G, autogen etc:  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

4.  Kursy ENERGETYCZNE na upr. E oraz D w grupie: elektrycznej, ciepłowniczej oraz gazowej KURSY w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE).  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

4.a  PRAWO – EKONOMIA – FINANSE – ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE – Seminaria – konferencje – kursy – szkolenia modułowe – aktualizacyjne: szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

4.b  PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA – URZĘDY PRACY – Kursy,  seminaria, konferencje, organizacja oraz formalne funkcjonowanie służb zatrudnienia – Wojewódzkie oraz Powiatowe Urzędy Pracy – Agencje Pracy (kształcenie modułowe):  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

5. Kursy KADROWO – PŁACOWE, rozliczenia ubezpieczeń społecznych, obsługi programu „płatnik”, skutecznej rekrutacji pracowników, HR, ochrona danych osobowych – RODO, ABI  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

6. Kursy KSIĘGOWOŚCI (podstawowe oraz dla zaawansowanych), Rozliczenia podatków oraz VAT, planowanie ekonomiczno – finansowe , kontrola skarbowa.  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

7. Kursy OBSŁUGI BIURA, asystentki – sekretarki, prace adm. – biurowe, mała poligrafia, archiwowanie  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

8. KURSY ZAWODOWE – w różnych BRANŻACH oraz  SPECJALNOŚCIACH – kursy wyuczające w zawodzie – najczęściej organizowane – wybór: budownictwo, energetyka, branża metalowa, samochodowa, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, handel, gastronomia, transport, logistyka, branża chemiczna, meblowa, kosmetyka, stylistyka, wypoczynek, rekreacja, etc.  szczegóły czytaj

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1. Budowlana branża – Produkcja materiałów budowlanych, kruszyw, betonów, konstrukcji stalowych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych itp.  szczegóły czytaj   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.1.a Betony – prefabrykacja – produkcja – transport – jakość – normy  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.2. Metalowa branża – produkcja maszyn i urządzeń, produkcja konstrukcji stalowych, obróbka metali, usługi spawalnicze itp.  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3. Samochodowa branża – naprawa samochodów, blacharstwo, mechanika samochodowa, elektromechanika, lakiernictwo, klimatyzacja, wulkanizacja, itp.  szczegóły czytaj 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3.a. Energetyczna branża – ELEKTRYCY – CIEPŁO-GAZ – klimatyzacja – chłodnictwo: organizacja i zarządzanie w branży energetycznej – kusy kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu, kursy na dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne „E”-„D”, operatorzy maszyn i urządzeń używanych w gospodarce energetycznej, rurociągi – spawanie, bezpieczeństwo pracy w branży, odnawialne źródła energii (OZE)  szczegóły czytaj 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4. Lasy – tereny zielone – gospodarka leśna – utrzymanie drzewostanów, utrzymanie oraz projektowanie parków, ogrodów, terenów zielonych, tartacznictwo, obsługa maszyn i urządzeń:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.5. Rolnictwo i ogrodnictwo: branżowe kursy zawodowe, organizacja produkcji rolniczej i ogrodniczej, agrobiznes, produkcja zdrowej żywności, mechanizacja rolnictwa, ochrona roślin,chemizacja, dopłaty UE, przepisy prawne – szkolenia aktualizacyjne:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.6. Handlowa – branża: sprzedawca, handlowiec, przedstawiciel handlowy, magazynier, hurtownik, kasy fiskalne:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.7. Spożywcza branża: organizacja i zarządzanie firmami branży spożywczej, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu, piekarnictwo, cukiernictwo, rzeźnictwo, masarnictwo, garmażeria, przetwórstwo owoców i warzyw, higiena – jakość w branży, aktualne przepisy – normy:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.8. Hotelarstwo – gastronomia – restauracje: organizacja i zarządzanie w branży, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu: kelner, barman, kucharz, recepcjonistka, media w branży – utrzymanie – konserwacja, eventy, organizacja czasu wolnego, SPA, higiena bezpieczeństwa pracy, przepisy prawne – normy (szkolenia aktualizacyjne):  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.9. TRANSPORT – LOGISTYKA – MAGAZYNOWANIE – gospodarka magazynowa, handel hurtowy, urządzenia transportu bliskiego, informatyka w magazynowaniu – handlu hurtowym, organizacja transportu, bhp w branży, czas pracy kierowców szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.10. Stolarstwo branża meblowa: organizacja i zarządzanie w branży, eksport, prawo konsumenckie, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu: stolarz meblowy, tapicer, monter stolarki okiennej i drzwiowej w tym PCV, cykliniarz, posadzkarz, operator maszyn i urządzeń stolarskich, media w branży – utrzymanie, bezpieczeństwo pracy, przepisy prawne – normy (szkolenia aktualizacyjne):  szczegóły czytaj 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.11. Chemiczna branża – produkcja – handel: organizacja i zarządzanie w branży chemicznej, eksport marketing – reklama skuteczna sprzedaż, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu, operatorzy maszyn – urządzeń – instalacji w branży chemicznej, transport produktów chemicznych – surowców, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, przepisy – normy (szkolenie aktualizacyjne):  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.12. Kosmetyka – fryzjerstwo – wizaż – stylizacja:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.13. Krawiectwo – usługowe – przemysłowe. Kuśnierstwo: Kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące w zakresie projektowania, modelowania, kroju i szycia w zakresie krawiectwa usługowego – przemysłowego. Organizacja i zarządzanie zakładem krawieckim – obsługa techniczna:  szczegóły czytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.14. Geodezja – Kartografia – Geologia: Kursy doskonalące, aktualizujące wiedzę w zakresie geodezji – kartografii – geologii – minerologii. Wiercenia geologiczne – pomiary. (szkolenia modułowe) :  szczegóły czytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.15. Telekomunikacja – światłowody: Kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące w branży telekomunikacyjnej, instalowanie sieci światłowodowych, pomiary, obsługa urządzeń, bezpieczeństwo pracy – (szkolenie modułowe) szczegóły czytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.16. Policja – Straż Miejska – Straż Graniczna – Służba więzienna: Kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące dla pracowników, straży miejskiej, służby więziennej (szkolenia modułowe)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.17. Straż pożarna: Kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące dla strażaków (Zawodowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna) – (szkolenia modułowe)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

9. Kursy dla OPIEKUNEK nad dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi, osobami chorymi, opiekunki w żłobku, klubie dziecięcym, wolontariat, języki obce dla opiekunek (szkolenie modułowe) szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

9.a. Kursy dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – różne poziomy oraz metody nauczania, różne stopnie niepełnosprawności oraz formy kształcenia:  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

9.b. OPIEKA SPOŁECZNA – Kursy kwalifikacyjne dla pracowników opieki społecznej przygotowujące do pracy w zawodzie, aktualizujące wiedzę – podnoszące kompetencje. MOPS – GOPS – OPS:  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

10. Kursy PEDAGOGICZNE – wykładowcy kształcenia ustawicznego instruktorzy praktycznej nauki zawodu, wykładowcy BHP, lektorzy, metodyka kształcenia.  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

11. Kursy OCHRONY ŚRODOWISKA – kursy sanitarne – HACCP – higiena – profilaktyka prozdrowotna.  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

12. Kursy BHP ochrony ppoż., prawnej ochrony pracy, demontażu azbestu, pierwszej pomocy przedlekarskiej – Społeczni Inspektorzy Pracy.  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

13. Kursy KOMPUTEROWE – obsługa komputerowych programów użytkowych.  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA – gospodarka odpadami – nieruchomości – utrzymanie dróg – terenów zielonych – mała architektura.  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

15. ADMINISTRACJA: państwowa  – samorządowa – wydzielona.  (opis czytaj)

____________________________________________________________________________________________________________

16. SŁUŻBA ZDROWIA – szkolenia aktualizacyjne – profilaktyka i ochrona zdrowia – organizacja – informatyka, RODO – ochrona danych osobowych:  (opis czytaj)

____________________________________________________________________________________________________________

17. Kursy BIZNESOWE – rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej – ABC przedsiębiorczości – START-UPY – seminaria aktualizacyjne: prawo finansowe, ekonomia, księgowanie, VAT, podatki, organizacja, zarządzanie, kodeks handlowy, zamówienia publiczne, przetargi, aktywizacja zawodowa: opis czytaj:  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

18. ZAWODY GINĄCE: propozycje kształcenia w zawodach – występujących w niewielkich ilościach na określonym terenie (miast, gmin) – mimo tego poszukiwanych, zwłaszcza w kontekscie uruchomienia działalności gospodarczej (start upów) lub kontynuowania tradycji rodzinnych. Zainteresowanie wybranym kształceniem może równierz wynikać z prywatnych zainteresowań.  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

19. Kursy NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH – szkolenie modułowe.

____________________________________________________________________________________________________________

20. STUDIA – MATURA – kursy przygotowawcze.

____________________________________________________________________________________________________________

21. Kursy dla POTRZEB WŁASNYCH.  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

22. PSYCHOLOGIA – PSYCHIKA – OSOBOWOŚĆ- podstawy psychologi treningi umiejętności – kontroli stresu, asertywność – umiejętności prospołeczne – samooceny – zastopowanie agresji – treningi pamięci – (szkolenia modułowe):  szczegóły czytaj

____________________________________________________________________________________________________________

23. INNE KURSY – SZKOLENIA – WARSZTATY – Kursy umiejętności zawodowych – przygotowujące do wykonywania zawodu – szkolenia nietypowe – interdyscyplinarne – Varia  szczegóły czytaj