Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Koncesje, licencje, zezwolenia

Posiadamy wszelkie wymagane przepisami umocowania prawne – stanowiące podstawę do prowadzenia działalności edukacyjnej, ofertowania oraz odpowiedniego udokumentowania wydawanych zaświadczeń i uprawnień kwalifikacyjnych.

Do najważniejszych uzyskanych zezwoleń, licencji i koncesji zaliczyć należy:

1. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10
2. Akredytację usług oświatowych przyznaną przez Kuratorium Oświaty w Opolu:
3. Zgodę na organizację kursów dla operatorów maszyn CMBiD  w Warszawie: dla Opola
4. Zgodę na organizację kursów dla operatorów maszyn CMBiD  w Warszawie: dla Częstochowy

 

 5. Zgodę na organizowanie kursów spawania (wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach),
* atest spawalni:
* licencja egzaminowania:
 6. Zgodę na organizowanie kursów dla operatorów oraz konserwatorów wózków jezdniowych przyznaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Opolu
 7. Zgodę na organizowanie kursów dla operatorów wózków jezdniowych unoszących – wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Akademię UDT – nr 80/10/2018/W-PCP | 87/10/2018/ W – U.
 8. Zgodę na organizowanie kursów w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych napędzanych – wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Akademię UDT – nr 85/10/2018/BUB.
 9. Wpis do ewidencji instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu  
10. Wpis do ewidencji jednostek oświatowych Urzędu Miasta Opola  
11. Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Opolską Izbę Gospodarczą
 12. Certyfikat Firmy Przyjaznej Nauce
13. Certyfikat nr 14313 – zgoda na prowadzenie Agencji Zatrudnienia przez TON „Inter-Wiedza” – wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego – WUP Opole
14. Zgoda na organizowanie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – zatwierdzenie programu przez Kuratorium Oświaty w Opolu – nr WRE.5633.15.2018 – aktualizacja upoważnienia wydanego w 1993 r.
15. Zgoda na organizowanie kursów dla opiekunek w żłobku lub klubie dziecięcym
16. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence)