Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Spawanie

kurs spawania

Kursy SPAWANIA metodami: MAG, MIG, TIG elektryczne (E), gazowe (G), przecinania, zgrzewania, lutowania (w tym Euronorma).

Informacje szczegółowe - czytaj dalej

Celem kursu spawania jest pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie spawania wybraną przez kursanta metodą. Uczestnicy szkolenia mają n/w metody do wyboru:

MAG (135) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub spoinami czołowymi
MIG (131) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub spoinami czołowymi
TIG (141) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub spoinami czołowymi
E (111) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub spoinami czołowymi
G (311) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi lub spoinami czołowymi

Program kursu spawania został opracowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach obejmuje zagadnienia:

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Urządzenia spawalnicze
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Materiały dodatkowe do spawania
Spawanie w praktyce
Oznaczanie i wymiarkowywanie spoin
Metody przygotowania złączy do spawania
Kwalifikowanie spawaczy
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania – wybranej metody
Zajęcia praktyczne – wybraną metodą

Zajęcia praktyczne na kursie spawania odbywają się w warsztacie spawalniczym posiadającym atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 Posiadamy własnego egzaminatora w zakresie uprawnień spawalniczych powołanego przy naszym ośrodku szkoleniowym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (licencja egzaminatora nr 249).

Absolwenci kursów spawania otrzymują:
a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z wzorem Min. Edukacji Narodowej (stanowiące warunek przystąpienia do końcowego egzaminu państwowego),
b) Książeczkę Spawacza (z odpowiednim wpisem) wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
c) europejskie  uprawnienia spawalnicze – EURONORMĘ.

Weryfikacja – przedłużenie ważności uprawnień spawalniczych:

Spawacze posiadający certyfikat do spawania wg. EURONORMY  – dla których upłyną dwuletni lub trzyletni okres ważności – mogą w naszym Ośrodku Szkolenia Spawaczy – uzyskać weryfikację i PRZEDŁUŻENIE tych uprawnień na kolejny okres.

Proponujemy również szkolenia związane z tematyką spawalniczą:

Przecinacz tlenowy (cięcie tlenem, autogen)
Lutowanie twarde oraz miękkie miedzi
Zgrzewacz tworzyw sztucznych

Pracownicy posiadający uprawnienia spawalnicze są obecnie poszukiwani na rynku pracy zarówno krajowym jak i zagranicznym