Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kursy – spawanie

kurs spawania

Kurs na spawacza

Kursy SPAWANIA metodami: 135, 131, 141,111, 311, przecinania, zgrzewania, lutowania (w tym Euronorma).

Informacje szczegółowe - czytaj dalej

Celem kursu spawania jest pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie spawania wybraną przez kursanta metodą. Uczestnicy szkolenia mają n/w metody do wyboru:

MAG (135) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
MAG (135) – spawanie blach spoinami czołowymi
MAG (135) – spawanie rur spoinami czołowymi

MIG (131) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
MIG (131) – spawanie blach spoinami czołowymi
MIG (131) – spawanie rur spoinami czołowymi

TIG (141) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
TIG (141) – spawanie blach spoinami czołowymi
TIG (141) – spawanie rur spoinami czołowymi

MMA (111) – spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
MMA (111) – spawanie blach spoinami czołowymi
MMA (111) – spawanie rur spoinami czołowymi

Spawanie acetylenowo – tlenowe (311) blach spoinami czołowymi
Spawanie acetylenowo – tlenowe (311) rur spoinami czołowymi

Program kursu spawania został opracowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach obejmuje zagadnienia:

Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
Urządzenia spawalnicze
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
Materiały dodatkowe do spawania
Spawanie w praktyce
Oznaczanie i wymiarkowywanie spoin
Metody przygotowania złączy do spawania
Kwalifikowanie spawaczy
Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania – wybranej metody
Zajęcia praktyczne – wybraną metodą

Zajęcia praktyczne na kursie spawania odbywają się w warsztacie spawalniczym posiadającym Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 Posiadamy własnego egzaminatora w zakresie uprawnień spawalniczych powołanego przy naszym ośrodku szkoleniowym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (licencja egzaminatora nr 249).

Absolwenci kursów spawania otrzymują:
a) zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
b) Książeczkę Spawacza (z odpowiednim wpisem) wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
c) europejskie  uprawnienia spawalnicze – EURONORMĘ.

Weryfikacja – przedłużenie ważności uprawnień spawalniczych:

Spawacze posiadający certyfikat do spawania wg. EURONORMY  – dla których upłynął trzyletni okres ważności – mogą w naszym Ośrodku Szkolenia Spawaczy – uzyskać weryfikację i PRZEDŁUŻENIE tych uprawnień na kolejny okres.

Proponujemy również szkolenia związane z tematyką spawalniczą:

Przecinacz tlenowy (cięcie tlenem, autogen)
Lutowanie twarde oraz miękkie miedzi
Zgrzewacz tworzyw sztucznych

Pracownicy posiadający uprawnienia spawalnicze są obecnie poszukiwani na rynku pracy zarówno krajowym jak i zagranicznym