Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

9.a. Kursy dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9.a. Kursy dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – różne poziomy oraz metody nauczania, różne stopnie niepełnosprawności oraz formy kształcenia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9.a.1. Księgowość – niepełnosprawni – język migowy poziom podstawowy: Kurs kwalifikacyjny dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją słuchu w zakresie prowadzenia księgowości w MSP (poziom podstawowy, stosowanie języka migowego – szkolenie modułowe).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.2. Migowy język – poziom pierwszy: Kurs nauki języka migowego A1 – 1 na poziomie pierwszym – początkowych.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________    

9.a.3. Komputery – obsługa podstawowa – niepełnosprawni: Kurs kwalifikacyjny dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją słuchu w zakresie obsługi komputerów na poziomie podstawowym (szkolenie modułowe).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.4. Kalkulacyjny arkusz EXCEL – niepełnosprawni: Kurs umiejętności zawodowych dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją słuchu w zakresie obsługi komputerowego arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL – szkolenie modułowe – na dwóch poziomach nauczania – do wyboru.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.5. Elektryczne uprawnienia – niepełnosprawne osoby: Kurs dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu w zakresie obsługi, napraw, konserwacji urządzeń elektrycznych do 1kV w tym na uprawnienia energetyczne serii „E” (gr.1) szkolenie modułowe w zakresie określonym stanem zdrowia.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.6.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.7.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.8.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.9.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.10.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.11.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.12. Rodzinne prawo – prawo opiekuńcze – uprawnienia oraz obowiązki osób niepełnosprawnych: Kurs dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu w zakresie prawa rodzinnego oraz opiekuńczego w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa prawnego – obowiązki rodziców, przysposobienie, konkubinat, mediacje rodzinne.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.13. Ubezpieczenia społeczne – niepełnosprawni – świadczenia: Kurs dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego – rodzaje oraz poziomy wsparcia w układzie podmiotowym i przedmiotowym: (kształcenie modułowe).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.14. Konsumenci prawo – niepełnosprawni: Kurs dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu w zakresie prawa konsumenckiego – reklamacje -, gwarancje, rękojmie, płatności: (szkolenie modułowe).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.15. Prawa pacjenta – aspekty formalne i praktyczne – niepełnosprawni: Kurs dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu w zakresie praw pacjenta – aspektów praktycznych i formalnych: (szkolenie modułowe).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.16. Samorządowe wybory – prawo wyborcze – niepełnosprawni: Kurs dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu w zakresie prawa wyborczego w wyborach samorządowych – aspekty formalne i praktyczne: (szkolenie modułowe).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.17. Mieszkaniowe lokatorskie prawo – niepełnosprawni: Kurs dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu w zakresie prawa mieszkaniowego i lokatorskiego (własnościowe spółdzielnie komunalne): (kształcenie modułowe).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.18. Przemoc – przeciwdziałanie – niepełnosprawni: Kurs dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu w zakresie form, metod oraz uwarunkowań właściwych dla przeciwdziałania przemocy – możliwości wsparcia – niebieska karta: (szkolenie modułowe).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.a.19. Prospołeczne umiejętności – rodzice: Trening umiejętności prospołecznych dla rodziców zastępczych.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________