Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kursy BHP i szkolenia pedagogiczne

BHP i Pedagogiczne

Szkolenie z zakresu BHP

organizowane dla pracowników,
dla osób kierujących pracownikami oraz dla pracodawców, a także szkolenia z zakresu ppoż.

Informacje szczegółowe - czytaj dalej
Rodzaje szkoleń

Przepisy prawa pracy przewidują dwa rodzaje szkoleń bhp: wstępne i okresowe.

Pierwsze szkolenie pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownika nie wolno dopuścić do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenie wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Podczas instruktażu ogólnego pracownik powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi bhp znajdującymi się w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy, jeśli pracodawca takowy posiada. Również w trakcie tego instruktażu pracownik zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy, jak nazwa wskazuje, powinien odbywać się na stanowisku pracy, na którym dany pracownik ma pracować. W jego trakcie pracownik zapoznaje się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi. Czas trwania szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, stażu pracy, rodzaju pracy oraz występujących na stanowisku zagrożeń.

BHP i Pedagogiczne

Kurs pedagogiczny

dla wykładowców szkoleń BHP i ppoż., dla wykładowców kształcenia
ustawicznego, dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Informacje szczegółowe - czytaj dalej

Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie uczestników do prowadzenia procesu szkolenia (wykładów, seminariów, instruktażu) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż. w sposób zapewniający wysoką efektywność kształcenia.

Kurs przeznaczony jest dla: – osób wykonujących zadania służby BHP – pracodawców prowadzących samodzielnie sprawy BHP w swojej firmie – osób prowadzących usługowo lub w ramach swoich obowiązków wykłady w zakresie bhp i p. poż.