Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kursy energetyczne

Urząd Regulacji Energetyki

Uprawnienia energetyczne: ważne 5 lat.

Czas trwania kursu: 2-3 dni wraz z egzaminem!
Uprawnienia „E” – eksploatacji i „D” dozoru, grupa I(elektryczna), II(ciepłownicza), i III(gaz)
Konkurencyjne ceny kursów energetycznych – sprawdź teraz!
Kursy energetyczne w dogodnych terminach.
Możliwość przeprowadzenia szkoleń energetycznych dla zleconych grup na terenie całego kraju.
W przypadku zorganizowanych grup istnieje możliwość przeprowadzenia kursu na terenie firmy
zamawiającej w odrębnie uzgodnionym terminie.

Uprawnienia energetyczne: ważne 5 lat. Informacje szczegółowe - czytaj dalej

Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy niezbędnej do bezpiecznej eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych w zakresie ich:

– obsługi,
– konserwacji,
– napraw,
– montażu.

Szkolenie ma także na celu przygotowanie kursantów do państwowego egzaminu końcowego umożliwiającego uzyskanie uprawnień:
uprawnień państwowych serii „E” (Eksploatacja)
uprawnień państwowych serii „D” (Dozór).
Uprawnienia wydawane są przez  Komisję Egzaminacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie.

GRUPA I – elektrycy

Wykaz urządzeń, instalacji, sieci – Kursanci lub zleceniodawcy wybierają według potrzeb, grupy urządzeń będące przedmiotem szkolenia:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5. Urządzenia elektrotermiczne;
6. Urządzenia do elektrolizy;
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8. Elektryczna sieć trakcyjna;
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;

W ramach programu szkolenia możliwość ubiegania się o uprawnienia do wykonywania pomiarów.

GRUPA II (ciepło) obejmującej (do wyboru):

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100Mg
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9

GRUPA III (gaz) obejmującej (do wyboru):

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczanie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalne urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 3. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 4. sieci gazowe przemysłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 5. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 6. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW
 7. turbiny gazowe
 8. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-7

Wyżej wymienione uprawnienia są wydawane na okres 5 lat. Po upływie terminu ważności istnieje możliwość aktualizacji uprawnień bezpośrednio w Komisji Egzaminacyjnej lub skorzystać z propozycji  szkolenia aktualizującego (jednodniowe szkolenie + egzamin).