Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

22. PSYCHOLOGIA – PSYCHIKA – OSOBOWOŚĆ

22. PSYCHOLOGIA – PSYCHIKA – OSOBOWOŚĆ – podstawy psychologi treningi umiejętności – kontroli stresu, asertywność – umiejętności prospołeczne – samooceny – zastępowanie agresji – treningi pamięci – (szkolenia modułowe)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

22.1. Autoprezentacja – przygotowanie: Zasady profesjonalnego przygotowania autoprezentacji – aspekty psychologiczne, etyczne oraz praktyczne (szkolenie modułowe). 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22.2. Publiczne wystąpienia – prezentacje – autoprezentacja: Pozyskiwanie umiejętności prezentacji oraz autoprezentacji podczas wystąpień publicznych – korzystanie z technik kreowania wizerunku (kształcenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.3. Klient – współpraca – psychologia: Psychologiczne aspekty pracy z trudnym klientem – podniesienie umiejętności interpersonalnych – (kształcenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.4. Interpersonalna – komunikacja: Komunikacja interpersonalna w pracy – aspekty formalne oraz praktyczne uwarunkowania – kurs – seminarium – warsztaty – (szkolenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22.5. Agresja – ART – zastępowanie: Treningi umiejętności w zakresie zastępowania agresji metodą ART.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22.6. Wewnątrzrodzinne relacje – Szkolenie autorskie: Poprawa relacji wewnątrzrodzinnych: moduł szkoleniowy dla osób bezrobotnych – Powiatowe Urzędy Pracy – Ośrodki Pomocy Społecznej.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22.7. Społeczne umiejętności – treningi: Treningi kompetencji oraz umiejętności społecznych – moduł szkoleniowy dla osób bezrobotnych – Powiatowe Urzędy Pracy – Ośrodki Pomocy Społecznej.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________  

22.8. Stres – asertywność – treningi: Profesjonalny trening asertywności oraz radzenia sobie ze stresem – (kształcenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.9. Work Life Balance: Jak utrzymać równowagę między pracą zawodową a życiem osobistym wg zasady Work Life Balance – motywacje i kreatywność: (szkolenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.10. Samooceny – treningi: Treningi samooceny oraz budowania poczucia własnej wartości : (kształcenie wielopoziomowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.11. Hippoterapia – Kurs kwalifikacyjny w zakresie stosowania hippoterapii w łagodzeniu negatywnych skutków zachowań osobowościowych: (kształcenie modułowe – wielopoziomowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.12. Dogoterapia – Kurs kwalifikacyjny w zakresie stosowania dogoterapii w łagodzeniu negatywnych skutków zachowań osobowościowych: (kształcenie modułowe – wielopoziomowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.13. Felinoterapia – Kurs kwalifikacyjny w zakresie stosowania felinoterapii w łagodzeniu negatywnych skutków zachowań osobowościowych: (kształcenie modułowe – wielopoziomowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.14. Autoprezentacja – stylizacja: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie stylizacji sylwetki oraz autoprezentacji (szkolenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________