Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

17. Kursy BIZNESOWE – poziom pierwszy

17. Kursy BIZNESOWE – Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej – ABC przedsiębiorczości – START-UPY – seminaria aktualizacyjne: prawo finansowe, ekonomia, księgowanie, VAT, podatki, organizacja, zarządzanie, kodeks handlowy, zamówienia publiczne, przetargi, aktywizacja zawodowa.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17.1. Przedsiębiorczość – rozpoczynanie: Kursy przedsiębiorczości – zasady rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.(szkolenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

17.2. ABC – Przedsiębiorczości: Kursy przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

17.3. Start-UP: zasady oraz formy organizacji – analizy sukcesu – szanse i zagrożenia. (szkolenia aktualizacyjne).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

17.4. Aktywizacja zawodowa: Kursy aktywnego poszukiwania pracy – aktywizacji zawodowej.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

17.5. Jakość – ISO – auditor wewnętrzny: Kurs dla auditorów wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań norm ISO serii 9000 – 2015 (szkolenie aktualizujące).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17.6. Leasing – rozliczanie – finansowanie: Zasady zawieranie umów leasingowych, finansowania oraz rozliczania (szkolenie aktualizujące).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17.7. Zespoły – skuteczne zarządzanie: Warsztaty skutecznego zarządzania zespołami – techniki rozwijające kluczowe kompetencje (kształcenie modułowe).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

17.8. Służbowe podróże – rozliczanie: Zasady ewidencjonowania oraz rozliczania podróży służbowych – krajowych oraz zagranicznych – w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (aspekty prawne, organizacyjne oraz finansowe – księgowej – seminarium. (kształcenie modułowe)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________