Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kursy – zawody ginące

18. ZAWODY GINĄCE: propozycje kształcenia w zawodach – występujących w niewielkich ilościach na określonym terenie (miast, gmin) – mimo tego poszukiwanych, zwłaszcza w kontekscie uruchomienia działalności gospodarczej (start upów) lub kontynuowania tradycji rodzinnych. Zainteresowanie wybranym kształceniem może również wynikać z prywatnych zainteresowań.

18.1.

Kowalstwo artystyczne:

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wykonywania kowalstwa artystycznego.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

18.2.

Kaletnik:

Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu kaletnika.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.3.

Kuśmierz:

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu kuśmierza.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.4.

Haft artystyczny:

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wykonywania haftu artystycznego, regionalnego, historycznego, (szkolenie modułowe).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.5.

Szewc – obuwnik – obuwie historyczne:

Kurs w zakresie modelowania oraz wykonywania obuwia historycznego (szkolenie modułowe).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.6.

Kapelusznik – filcownik – ubiory historyczne:

Kurs w zakresie modelowania i wykonywania kapeluszy oraz innych wyrobów filcowych w ujęciu historycznym.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.7.

Rzeźbiarstwo – drewno:

Kurs umiejętności w zakresie rzeźbienia w drewnie z elementami rzeźby ludowej i orientalnej (szkolenie modułowe).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.8.

Ceramika – artystyczna:

Kurs umiejętności w zakresie ceramiki artystycznej (kształcenie modułowe – różnopoziomowe).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________