Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jakość – Zintegrowany System Zarządzania

Jakość – Zintegrowany System Zarządzania – ISO

Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER-WIEDZA” Sp. z o.o. realizuje Politykę Zarządzania Jakością, który gwarantuje, że cele strategiczne i operacyjne naszej jednostki oświatowej osiągane są w oparciu o:

 • Certyfikat ISO – PN-EN ISO 9001:2015-10,
 • Standardy Usług Edukacyjnych opracowane przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych,
 • Akredytacje usług szkoleniowych przyznane przez Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością zbudowany jest w oparciu o zasady:

 • priorytetowego traktowania klienta,
 • zminimalizowania strat i zagrożeń,
 • ciągłego doskonalenia.

System Zarządzania zbudowany jest na koncepcji ciągłego doskonalenia jakości usług edukacyjnych między innymi poprzez:

 • ustalenie polityki jakości,
 • opracowanie planu działań obejmującego realizację celów tej polityki,
 • stworzenie odpowiednich warunków materialnych, technicznych, organizacyjnych i personalnych w zakresie wykonania zaplanowanych przedsięwzięć,
 • ciągłe doskonalenie systemu na podstawie okresowych ocen osiąganych rezultatów.

Przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Spółki POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ obejmuje zasady oraz zamierzenia związane z całością prowadzonej działalności statutowej.
Polityka jakości stanowi ramy dla ustanawiania i oceny przyjętych celów strategicznych obejmujących: jakość świadczonych usług, środowisko działania oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Mapa Procesów Polityka Jakości    zobacz

Polityka Jakości                                zobacz

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10     zobacz

Standardy Usług Szkoleniowych    zobacz

Akredytacje Kuratorium Oświaty  zobacz

Formularz zgłoszenia skargi – wnioski – zażalenia zobacz