Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

6. Kursy księgowości

6. Kursy księgowości (podstawowe oraz dla zaawansowanych), rozliczenia podatków oraz VAT, planowanie ekonomiczno – finansowe , kontrola skarbowa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.1. Księgowość podstawy: Kursy kwalifikacyjne w zakresie prowadzenia księgowości w tym z wykorzystaniem programów komputerowych (księgowości komputerowej).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2. Księgowość – ponad podstawowa: Kursy planowania pełnej księgowości dla zaawansowanych (szkolenie aktualizujące wiedzę).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2.a. Główny księgowy : Studium kompetencji przygotowujące do objęcia stanowiska Głównego Księgowego w MSP: (kształcenie modułowe – mobilne poziomy nauczania wg Krajowego Standardu Kompetencji zawodowych nr: 121101).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.2.b. E-sprawozdania finansowe – spółki – KRS – Zawody, formy, terminy oraz procedury składania rocznych e-sprawozdań finansowych (bilansowych) w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz wzorów udostępniających w systemach teleinformatycznych (kształcenie aktualizujące wiedzę oraz umiejętności).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3. Księgo przychodów i rozchodów – prowadzenie: Kursy kwalifikacyjne w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.4. JPK: Kursy wdrożenia oraz użytkowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w bieżącej działalności firm oraz innych jednostek organizujących.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.5. Księgowość – fundusze UE: Kursy prowadzenia księgowości oraz rozliczania funduszy unijnych w firmach oraz innych jednostkach organizujących (projekty UE).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.6. Kasjer walutowy: Kursy przygotowujące do wykonywania zawodu kasjera walutowego.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.7. Księgowość MSP – kadry – płace: Kursy umiejętności zawodowych w zakresie prowadzenia księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz prowadzenia spraw kadrowych i płacowych (szkolenia modułowe – praktyczne wykorzystanie właściwych komputerowych programów użytkowych).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.8. Podatki – postępowanie kontrolne – zasady – etapy procedury: Prawne oraz organizacyjne aspekty prowadzenia kontroli podatkowej w MSP w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz wybranego orzecznictwa – seminarium aktualizacyjne.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.9. Symfonia – program komp.: Kursy doskonalące w zakresie efektywnej obsługi (wykorzystania) komputerowego programu finansowo-księgowego „SYMFONIA”.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.10. Rolne produkty – sprzedaż – prowadzenie: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie prowadzenia księgowości (rachunkowości) przez producentów produktów rolnych i ogrodniczych (szkolenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.11. Budżetowa księgowość – prowadzenie: Kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia księgowości budżetowej oraz ewidencjonowania funduszy europejskich w jednostkach państwowych i samorządowych – (kształcenie modułowe, wielopoziomowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.12. Finansowa – sprawozdawczość: Kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia obligatoryjnej i fakultatywnej sprawozdawczości finansowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (kształcenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.13. Księgowość – samodzielne prowadzenie: Certyfikowany kurs umiejętności zawodowych w zakresie samodzielnego prowadzenia księgowości (zintegrowane szkolenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.14. Walutowo-złotowy kasjer – falsyfikaty: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania pracy kasjera złotowo-walutowego wraz z rozpoznawaniem falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych (szkolenie modułowe).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________