Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Opiekun osób starszych

Opiekun osób starszych

Kurs dedykowany jest dla osób chcących pracować w domach opieki, hospicjach lub dla osób, które wśród swoich najbliższej rodziny mają osobę wymagającą takiej opieki.

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Zapoznają się z psychologią opieki, nabędą wiedzę o pielęgnacji, poznają specyfikę schorzeń i funkcjonowania osób starszych, poznają swoje prawa i obowiązki jako opiekun osoby starszej, poznają zagadnienia z zakresu żywienia tych osób, itp.

Kandydaci do szkolenia oraz do podjęcia pracy, jako opiekun osób starszych, z uwagi na znaczenie zagadnień będących przedmiotem kształcenia oraz odpowiedzialność związaną z charakterem wykonywanej pracy powinni:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać wykształcenie, co najmniej średnie
 • odbyć odpowiednie badania sanitarno-epidemiologiczne
 • posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w tym zawodzie

Program ramowy – szkolenia:

 1. Wstęp do anatomii i fizjologii człowieka
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 3. Organizacja opieki zdrowotnej i opieki nad osobą straszą
 4. Rola i obowiązki opiekuna
 5. Etyka pracy – poszanowanie uczuć chorych
 6. Omówienie procesu starzenia się organizmu – problemy geriatryczne
 7. Czynności związane z opieką i pielęgnacją (osoby chodzące, leżące) – transfer osoby zależnej
 8. Krótkie omówienie chorób występujących u osób starszych – demencja, Parkinson, Alzheimer, cukrzyca, padaczka, udar mózgu
 9. Typowe zachowania osób dotkniętych chorobą.
 10. Żywienie osób starszych i przewlekle chorych – produkty dozwolone i zabronione
 11. Omówienie potrzeb podopiecznego i sposobów ich zaspokajania
 12. Zapobieganie odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących
 13. Znaczenie aktywizacji podopiecznych
 14. Zajęcia praktyczne

Informacje organizacyjne:

 • Miejsce szkolenia: Opole, ul. Reymonta 16 ( II pięto)
 • Liczba godzin szkolenia: 80 godz. (48 godz. zajęcia praktyczne, 32 godz. zajęcia teoretyczne)
 • Termin rozpoczęcia zajęć: 08.07.2024 godz. 9.00
 • Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
  – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

starszych starszych

 

 

 

 

 

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

 • Forma szkolenia Weekendowe
Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 22
608-000-445
668-809-237
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
 • Miasto Opole