Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pedagogiczny dla wykładowców

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA.

Zajęcia rozpoczynają się 18.05.2024 r. o godz 9:00 w Opolu, ul. Reymonta 16, II piętro (siedziba TON „Inter-Wiedza”)

Zajęcia będą realizowane wg. harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania

A. Celem kursu – kształcenia: 

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nabyciem kompetencji (uprawnień) pedagogicznych, oraz umiejętności  dydaktycznych wymaganych;

– przy prowadzeniu wykładów na kursach, szkoleniach, seminariach, warsztatach
– przy organizowaniu działalności edukacyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego
– przy wykonywaniu pracy brokera edukacyjnego

B. Forma systemu realizacji zajęć

Zajęcia prowadzone będą według harmonogramu ustalonego w dniu rozpoczęcia szkolenia po uwzględnieniu  sugestii zgłaszanych przez kursantów. Proponujemy bardzo dogodne terminy kształcenia

C. Program kursu obejmuje m. in.:

1. Podstawy psychologii.
2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki.
3. Praktyka metodyczna.
4. Dydaktyka szkolenia pozaszkolnego.

Program kursu obejmuje 60 godz. zajęć.  Zapewniamy wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę dydaktyczną oraz miłą atmosferę podczas prowadzenia zajęć.

D. Dokumenty kwalifikacyjne:

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

  • Forma szkolenia Stacjonarne
Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 22
608-000-445
668-809-237
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Opole