Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pomiary geodezyjne w budownictwie

Kurs pomiary geodezyjne w budownictwie

Celem kursu jest nabycie/uzupełnienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstawowego wykonywania pomiarów geodezyjnych przy wykonywaniu robót budowlanych, drogowych i ziemnych na każdym etapie realizacji inwestycji.

Program ramowy – szkolenia:

 1. Podstawy prawa budowlanego.
 2. Znaczenie pomiarów geodezyjnych wykonywanych w budownictwie.
 3. Dokumentacja geodezyjna oraz budowlana.
 4. Organizacja oraz uprawnienia służby geodezyjnej oraz nadzoru budowlanego.
 5. Zasady czytania oraz analizy map, rysunków oraz projektów geodezyjno – budowlanych.
  Skale i oznaczenia. Elementy metrologii
 6. Sprzęt oraz urządzenia do wykonywania pomiarów geodezyjnych. Niwelatory, tachimetry, teodolity.
 7. Zasady oraz sposoby wykonywania prawidłowych pomiarów geodezyjnych. Wytyczanie, wymiarowanie terenu. Pomiary pochyłości oraz spadów. Pomiary sytuacyjne oraz wysokościowe terenu.
 8. Wykonywanie pomiarów realizowanych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych, kontrolnych obiektów drogowych i budowlanych oraz opracowanie wyników tych pomiarów.
 9. Standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych w świetle obowiązujących  przepisów i norm.
 10. Zajęcie praktyczne (terenowe) wykonywania pomiarów geodezyjnych

 

Informacje organizacyjne:

 • Miejsce szkolenia: Opole, ul. Reymonta 16 ( II pięto)
 • Liczba godzin szkolenia: 32 godz. (24 godz. zajęcia praktyczne, 8godz. zajęcia teoretyczne)
 • Termin rozpoczęcia zajęć: 18.05.2024 godz. 8.00
 • Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
  – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.
pomiary pomiary pomiary

 

 

 

 

 

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

 • Forma szkolenia Weekendowe
Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 22
608-000-445
668-809-237
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
 • Miasto Opole