Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pomiary geodezyjne w budownictwie 2156 wyświetleń7 zgłoszeń

Kurs pomiary geodezyjne w budownictwie

Zajęcia rozpoczynają się 04.12.2021 r. w Opolu, ul. Reymonta 16, II piętro (siedziba TON „Inter-Wiedza”)

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem weekendowym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania

 

Uwaga kurs dostępny jest również w Bazie Usług Rozwojowych zobacz

 

Cele szkolenia

Celem kursu jest pozyskanie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstawowego wykonywania pomiarów geodezyjnych przy wykonywaniu robót budowlanych, drogowych i ziemnych na każdym etapie realizacji inwestycji --> rozwiń

Rodzaj wydawanych uprawnień – zaświadczeń kwalifikacyjnych
Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wydane zaświadczenie jest bezterminowe.

Program ramowy – szkolenia – tematyka zajęć:

1. Podstawy prawa budowlanego.

2. Znaczenie pomiarów geodezyjnych wykonywanych w budownictwie.

3. Dokumentacja geodezyjna oraz budowlana.

4. Organizacja oraz uprawnienia służby geodezyjnej oraz nadzoru budowlanego.

5. Zasady czytania oraz analizy map, rysunków oraz projektów geodezyjno – budowlanych.   Skale i oznaczenia. Elementy metrologii

6. Sprzęt oraz urządzenia do wykonywania pomiarów geodezyjnych. Niwelatory, tachimetry, teodolity.

7. Zasady oraz sposoby wykonywania prawidłowych pomiarów geodezyjnych. Wytyczanie, wymiarowanie terenu. Pomiary pochyłości oraz spadów. Pomiary sytuacyjne oraz wysokościowe terenu.

8. Wykonywanie pomiarów realizowanych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych, kontrolnych obiektów drogowych i budowlanych oraz opracowanie wyników tych pomiarów.

9. Standardy techniczne wykonywania pomiarów geodezyjnych w świetle obowiązujących  przepisów i norm.

10. Zajęcie praktyczne (terenowe) wykonywania pomiarów geodezyjnych

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:  – 24 godz.
Zajęcia praktyczne: – 8 godz.
Razem: – 32 godz.

 

pomiary pomiary pomiary

 

 

 

 

 

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

  • Forma szkolenia Weekendowe
Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 22
608-000-445
668-809-237
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Opole