Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Zajęcia rozpoczynają się 18.05.2024 r. o godz 9:00 w Opolu, ul. Reymonta 16, II piętro (siedziba TON „Inter-Wiedza”)

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem stacjonarnym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania

A. Cel kursu 

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień pedagogicznych niezbędnych w związku z:

1. Prowadzeniem nauki zawodu dla młodocianych, w systemie oświaty szkolnej np. warsztatach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach adaptacji zawodowej, warsztatach terapeutycznych itp.

2. Prowadzeniem nauki zawodu dla młodocianych w firmach – zakładach prywatnych w różnych branżach i specjalnościach (normatywny warunek uzyskiwania zwrotu kosztów kształcenia)

3. Prowadzeniem zajęć praktycznych na : kursach, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, warsztatach – w ramach kształcenia ustawicznego w tym w systemie oświaty pozaszkolnej

B. Forma – system realizacji zajęć:

Zajęcia prowadzone będą wg harmonogramu ustalonego w dniu rozpoczęcia szkolenia – po uwzględnieniu wniosku i sugestii zgłaszanych przez kursantów. Proponujemy bardzo dogodne terminy kształcenia.

C. Program ramowy kursu: 

1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”
3. Metodyka praktycznej nauki zawodu
4. Umiejętności dydaktyczne

Kurs obejmuje 48 godz. zajęć (wykłady, ćwiczenia). Kurs może być realizowany wyłącznie przez jednostkę posiadającą formalną zgodę wydaną przez jednostkę nadzoru oświatowego. TON „Inter-Wiedza” posiada tego rodzaju zezwolenie (zatwierdzony program nauczania) wydane przez Kuratorium Oświaty w Opolu.

Zapewniamy wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę dydaktyczna oraz miłą atmosferę podczas prowadzenia zajęć.

D. Dokumenty kwalifikacyjne:

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

  • Forma szkolenia Stacjonarne
Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 22
608-000-445
668-809-237
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Opole