Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Post Archive by Month: październik,2019

Ustalenie potrzeb szkoleniowych – etap pierwszy

W zakresie ustalenia potrzeb szkoleniowych w Państwa firmie praktycznym byłoby sporządzenie wykazu (zestawienia) obejmującego między innymi:  a) stanowiska pracy lub b) rodzaje posiadanych maszyn i urządzeń c) rodzaje wymaganych uprawnień na stanowiskach pracy d) nazwiska pracowników ze wskazaniem rodzajów niezbędnych szkoleń. W przypadku uprawnień terminowych np. energetycznych E-D zaznaczenie daty ich wydania. Przykładowe wykazy szkoleń można znaleźć na naszej stronie

Continue reading

Krótka informacja o państwa firmie – etap drugi

Przekazanie krótkiej informacji o Państwa firmie pozwoli nam wstępnie ustalić możliwości oraz zakres finansowania w ramach BUR. Prosimy o podanie: Pełnej nazwy firmy (zgodnie z wpisem do KRS lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej). Siedziby firmy – (adres, województwo). NIP. REGON. Głównego obszaru działalności. Kodu PKD (wiodącego). Stanu zatrudnienia – ogółem (umowy o pracę oraz umowy zlecenia). Imię i Nazwisko, nr

Continue reading

Określenie ceny kursów – numeru szkolenia – etap trzeci

Po ustaleniu nazwisk pracowników planowanych do szkolenia z określeniem wybranego kursu, proponujemy o ewentualne przesłanie do naszej placówki oświatowej informacji w tej sprawie. Pozwoli nam to na:  a) określenie ceny kursu wraz z egzaminem, b) sformułowania naszej oferty oraz podanie jej numeru zgodnie z wpisem w BUR, c) podanie terminu realizacji szkolenia (harmonogramu). Praktycznym byłoby wypełnienie dla kandydatów do szkolenia

Continue reading