Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Krótka informacja o państwa firmie – etap drugi

Przekazanie krótkiej informacji o Państwa firmie pozwoli nam wstępnie ustalić możliwości oraz zakres finansowania w ramach BUR.

Prosimy o podanie:

  1. Pełnej nazwy firmy (zgodnie z wpisem do KRS lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej).
  2. Siedziby firmy – (adres, województwo).
  3. NIP.
  4. REGON.
  5. Głównego obszaru działalności.
  6. Kodu PKD (wiodącego).
  7. Stanu zatrudnienia – ogółem (umowy o pracę oraz umowy zlecenia).
  8. Imię i Nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy osoby do kontaktów roboczych w tej sprawie.

Informacje można przekazać na adres em: bur@interwiedza.pl