Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Szkolenia dla osób, którym minął termin aktualizacji – przedłużenia uprawnień UDT

Szkolenia dla osób, którym minął termin aktualizacji – przedłużenia uprawnień UDT

 

Twoje uprawnienia straciły ważność – co teraz?

Zgodnie z Art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie zaświadczania wydane przez UDT na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r. tracą ważność w dniu 01.01.2024 r. Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych po 01.06.2019 r. utracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.

 

Okres ważności uprawnień kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT

Czas ważności uprawnień wydawanych przez UDT wynosi od 5 do 10 lat, zależnie od urządzenia technicznego, których dotyczą.

 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat
 • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące, maszynowe i na pojazdach kolejowych – 10 lat
 • Podesty ruchome przejezdne – 5 lat
 • Żurawie samojezdne, szynowe, wieżowe i szybkomontujące, kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe i pływające – 5 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – sterowane z kabiny i poziomu roboczego – 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

 

Okres ważności pozostałych uprawnień sprawdzisz pod linkiem – okres ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

WAŻNE! Certyfikat ukończenia kursu w zakresie obsługi i konserwacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym (wydany przez ośrodek szkolenia) jak również wydane na jego podstawie wewnątrzzakładowe zezwolenia imienne (wydane przez pracodawcę), o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603) nie jest zaświadczeniem kwalifikacyjnym w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1008).

 

Szkolenie

Jeśli Twoje uprawnienia utraciły ważność – zapraszamy na szkolenie.

Szkolenie uzupełniające, przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT składa się z:

 1. części teoretycznej (przygotowujemy do egzaminu z części teoretycznej, na której omawiamy wszystkie zagadnienia, rozwiązujemy testy)
 2. części praktycznej (przygotowujemy do egzaminu z części praktycznej, sygnalizujemy na co egzaminatorzy zwracają szczególną uwagę)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się stacjonarnie.
Załatwiamy wszystkie formalności.

 

Gdzie odbywają się szkolenia?

𝗢𝗣𝗢𝗟𝗘

📱 606 354 047

📧 biuro@interwiedza.pl

 

𝗡𝗬𝗦𝗔

📱 608 444 269

📧 nysa@interwiedza.pl

 

𝗖𝗭𝗘̨𝗦𝗧𝗢𝗖𝗛𝗢𝗪𝗔

📱608 444 926

📧 czestochowa@interwiedza.pl