Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Warsztaty rozwojowe

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i zmianami wynikającymi z pandemii w życiu prywatnym i pracy zawodowej tj:

 • przemiany zachowań związane z pandemią i ograniczeniami
 • identyfikacja zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego
 • przemiany w obrębie codziennych aktywności
 • ułatwienia i trudności w pracy podczas pandemii (z uwzględnieniem pracy zdalnej)
 • koszty dla zdrowia emocjonalnego
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym (depresja, stany lękowe, uzależnienia, samobójstwa).

Czas trwania szkolenia

12h dydaktycznych (10h zegarowych) w rozbiciu na dwa dni szkoleniowe po 5h + przerwa 30min

Forma prowadzenia zajęć

Stacjonarnie lub online

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności planowania codziennych czynności i efektywnego wykorzystywania czasu w pracy i w domu, tj:

 • identyfikacja orientacji czasowej
 • organizacja czasu prywatnego i wolnego
 • określenie czynności nieefektywnych czasowo
 • nabycie umiejętności planowania pracy
 • prokrastynacja i prezentyzm – wpływ na pracę

Czas trwania szkolenia

8h dydaktycznych (6 zegarowych) +

dwie 20-minutowe przerwy

 

Forma prowadzenia zajęć

Stacjonarnie lub online

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości i efektywności, szkolenie organizowane jest w małej, kameralnej grupie. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatowej, opierając się przede wszystkim na interakcji z wykładowcą. Udział mogą wziąć osoby z różnym stażem pracy, obu płci, pracujące na różnych stanowiskach.

Zajęcia poprowadzi dr n. hum. Urszula Marcinkowska – socjolog, wieloletni praktyk – trener.

Od niemal 20 lat pracuje w oświacie pozaszkolnej. Uczestniczyła w kilkunastu konferencjach naukowych i naukowo – szkoleniowych, z czego 4 z nich współorganizowała. Pracuje w obszarach szkoleniowych z zakresu:

 • konfliktów i dialogu w komunikacji interpersonalnej
 • poprawy zdrowia psychicznego i emocjonalnego
 • komunikacji afunkcjonalnej i metodach jej niwelowania
 • zachowań asertywnych
 • medycznych i społecznych aspektów stresu, radzenia sobie ze stresem
 • patologii w miejscach pracy
 • zmianowości w pracy, zarządzania czasem
 • radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i przemocą

Wspólpracowała z samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz firmami medycznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkołami (m.in. Baxter, Covidien, Poradnia Pedagogiczna Pscyhologiczna w Rybniku, WOM Katowice, Instytut Onkologii Gliwice, CSK Katowice).

Zarządzanie sobą w czasie: 280zł + VAT/os.

Warsztaty pocovidowe: 440zł + VAT/os.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób istnieje możliwość negocjacji ceny.