Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Fotowoltaika darmowe szkolenie

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach szkoleniowych ONLINE z zakresu rozwijania potencjału w branży budowlanej – w ramach projektu „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”.

Udział w warsztatach jest świetną okazją do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami w sektorze energii opartej na źródłach odnawialnych wraz z uwzględnieniem systemów skojarzonych. Otrzymacie Państwo informacje na temat regulacji prawnych oraz teoretycznych podstaw działania systemów fotowoltaicznych.

CO JESZCZE?

Zostaną przedstawione zasady doboru i użytkowania instalacji fotowoltaicznych wraz z praktycznym wykorzystaniem programów wspierających ich projektowanie – takich jak: Arcadia BIM, Arcadia Termo.

Podejmiemy temat projektowania instalacji C.O., C.W.U. w oparciu o kotły kondensacyjne i pompy ciepła. Na warsztatach scharakteryzowane zostaną projekty i zalecenia co do wykonywania instalacji odprowadzania spalin z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Dowiecie się Państwo, jakie są najczęściej występujące błędy projektowo- wykonawcze w przewodach kominowych.

Omówione zostaną standardy dostępności architektonicznej, wymogi ustawy o dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie dostępności i uniwersalności wraz z regułami projektowania z ich uwzględnieniem.

Przedstawimy sposób działania i doboru systemów fotowoltaicznych, systemów bezpieczeństwa oraz ochrony ppoż.

Zajęcia poprowadzą dr inż. Sławomir Pochwała oraz Wiesław Wrześniowski – długoletni wykładowcy w oświacie pozaszkolnej.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Termin szkolenia do wyboru 27, lub 28, lub 31 stycznia 2022r. w godzinach od 08:10 do 14:45

LICZBA MIEJSC  OGRANICZONA!

„Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0003/18-00 Z DNIA 22.10.2018.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu.