Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wiertnice dla technologii bezwykopowych

 Wiertnice dla technologi bezwykopowych w kl. 3 uprawnień (Ø rury do 800mm)  

 Kurs dla operatorów na uprawnienia państwowe wydawane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny z siedzibą w Warszawie.

Zajęcia rozpoczynają się 18.05.2024 r. o godz 8:00 w Opolu, ul. Reymonta 16, II piętro (siedziba TON „Inter-Wiedza”)

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem weekendowym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty.
– książeczkę operatora (o ile taką posiadają)

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania

Cele szkolenia

Celem kursu jest pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie bezpiecznej i efektywnej obsługi wiertnic dla technologi bezwykopowych w 3 kl. uprawnień Ø rury do 800mm. --> rozwiń

Rodzaj wydawanych uprawnień – zaświadczeń kwalifikacyjnych:


Absolwenci kursu otrzymują:
a) świadectwo wystawione przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny,
b) książeczkę operatora z odpowiednim wpisem.
Wydane uprawnienia są bezterminowe oraz honorowane we wszystkich Krajach Unii Europejskiej.

Wiertnice – Program kursu:

  • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
  • M.SI-17/III – Wiertnice dla technologii bezwykopowych – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Zajęcia teoretyczne:  – 52 godz.
Zajęcia praktyczne: – 78 godz.

Koszty szkolenia – egzaminów – wydania uprawnień – zaświadczeń:

Koszt kursu wynosi (po uzgodnieniu ntelefonicznym) (brutto osobę). Każdy absolwent organizowanych przez nas kursów otrzymuje rabat. Cena kursu obejmuje m. in. koszty zajęć teoretycznych i praktycznych na poligonie, obsługi organizacji technicznej, autorskich materiałów dydaktycznych które kursanci otrzymują na własność, oraz egzaminu wewnętrznego.

Kierunki dalszego kształcenia ustawicznego:

 Po uzyskaniu kwalifikacji operatora wiertnic dla technologi bezwykopowych w kl. 3 uprawnień Ø rury do 800mm, absolwenci kursu mogą w ramach kształcenia ustawicznego – ubiegać się o uprawnienia np. operatora  maszyn takich jak:
a) ładowarki,  zobacz szczegóły

b) spycharki,  zobacz szczegóły

c)  walców,      zobacz szczegóły

d) węzły betoniarskie,  zobacz szczegóły

e) innych maszyn do robót budowlanych, drogowych i ziemnych  zobacz szczegóły

wiertnice wiertnice wiertnice

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

  • Dodatkowe kryteria Obsługa
  • Forma szkolenia Weekendowe
Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 22
606-666-832
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Opole