Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Trakowy – kurs zawodowy

Trakowy – kurs w zawodzie wraz z uprawnieniami operatora traków pionowych oraz operatora pilarek mechanicznych (łańcuchowych)

Zajęcia rozpoczynają się 27.04.2024 r. o godz 8:00 w Opolu, ul. Reymonta 16, II piętro (siedziba TON „Inter-Wiedza”)

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem weekendowym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr. Pesel.
– książeczkę operatora (o ile taką posiadają) 

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania 

Cele szkolenia

Celem kursu jest pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie bezpiecznej i efektywnej obsługi traków (wszystkie typy) w tym pionowych oraz operatora pilarek mechanicznych (łańcuchowych). --> rozwiń

Celem szkolenia jest również odpowiednie przygotowanie kursantów do końcowego egzaminu teoretycznego oraz  praktycznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień  do wykonywania zawodu trakowego.

Rodzaj wydawanych uprawnień – zaświadczeń kwalifikacyjnych:

Absolwenci kursu otrzymują:

a) Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w zawodzie trakowy (z uwzględnieniem przedmiotów nauczania).
b) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia operator pilarek mechanicznych (łańcuchowych) stanowiące warunek przystąpienia do egzaminu państwowego.
c) Uprawnienia operatora pilarek mechanicznych (państwowe) potwierdzone odpowiednim wpisem do Książeczki Operatora wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Wydane uprawnienia są bezterminowe oraz honorowane we wszystkich Krajach Unii Europejskiej.

Kurs podstawowy – 120 godz.

Program kursu:

Zajęcia teoretyczne:  – 40 godz.
Zajęcia praktyczne: – 80 godz.

Program kursu obejmuje moduły:

  • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • M.SII-11/III – Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja egzaminów końcowych – kwalifikacyjnych:

Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS).
Przygotowujemy wnioski egzaminacyjne (wzór czytaj) oraz zajmujemy się kompleksową obsługą egzaminów.

Koszty szkolenia – egzaminów – wydania uprawnień – zaświadczeń:

Aktualny koszt kursu wynosi. (po uzgodnieniu telefonicznym) Każdy absolwent organizowanych przez nas kursów otrzymuje rabat. Cena kursu obejmuje m. in. koszty zajęć teoretycznych oraz praktycznych, obsługi organizacji technicznej oraz autorskich materiałów dydaktycznych które kursanci otrzymują na własność.

Kierunki dalszego kształcenia ustawicznego:

Uzyskanie uprawnień  „Trakowego”– przyznaje kursantowi kwalifikacje zawodowe w tej specjalności.
Niezależnie jednak od tego absolwenci kursu mogą w ramach kształcenia ustawicznego – ubiegać się o uprawnienia operatora innych rodzajów maszyn takich jak:
a) koparki,
b) spycharki,
c) ładowarki,
d)  walce drogowe,
e) węzły betoniarskie,
f) innych maszyn do robót budowlanych, drogowych i ziemnych

 

trakowy

trakowy  trakowy

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

  • Dodatkowe kryteria Obsługa
  • Forma szkolenia Weekendowe
Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 22
606-666-832
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Opole