Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kadry-płace kurs w Częstochowie

Kadry-płace kurs w Częstochowie.

Zajęcia rozpoczynają się 24.06.2024 r. o godz 15:00 w Częstochowie, ul. Łódzka 8/12

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem stacjonarnym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania

 

Program kursu obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne, uwzględnia następujące przedmioty:

1.      Zasady prowadzenia spraw kadrowych w firmie.

2.      Elementy prawa pracy.

3.      Zasady prowadzenia spraw płacowych.

4.      Podstawy prawne oraz zasady obliczania podatków.

5.      Prowadzenie ubezpieczeń społecznych (ZUS).

6.      Obsługa komputerowego programu kadrowo-płacowego „Symfonia’’.

7.      Obsługa komputerowego programu „PŁATNIK”. 

Cele szkolenia

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania prac kadrowo-płacowych.

Kursanci będą mogli poznać:

– podstawy prawa pracy,

– podstawy obsługi komputerów oraz programów: Word, Excel, Outlook, Internet,

– obsługę programu kadrowo-płacowego „ Symfonia’’,

– obsługę programu komputerowego „PŁATNIK”,

– prowadzenie spraw kadrowo- płacowych,

– metody i techniki pracy w zawodzie.

 W procesie szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty wszystkich podejmowanych działań umożliwiających pracę w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zaświadczenie stanowi udokumentowanie posiadanego wykształcenia w świetle prawa pracy.

kadry                    kadry

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

Zapisz się na to szkolenie

608-444-926

tel./fax. 34 365-28-13
e-mail: akopacz@interwiedza.pl
czestochowa@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Częstochowa