Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Księgowość – kurs w Częstochowie

Księgowość – kurs w Częstochowie.

Zajęcia rozpoczynają się 25.09.2023 r. o godz 15:30 w Częstochowie, ul. Łódzka 8/12

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem stacjonarnym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych.

Kurs dedykowany jest dla osób początkujących i szukających pracy w księgowości prowadzonej w księgach rachunkowych z wykorzystaniem komputera.

 Program kursu obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne

 1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
 2. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 3. Pojęcia wprowadzające do zagadnień rachunkowości
 4. Charakterystyka aktywów i pasywów
 5. Charakterystyka rozrachunków
 6. Operacje gospodarcze
 7. Dowody księgowe
 8. Księgi rachunkowe
 9. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
 10. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 11. Ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych
 12. Zasady ustalania wyniku finansowego
 13. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro, małych i średnich w rozumieniu ustawy

o rachunkowości

 1. Zadanie całościowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 2. Rejestry i raporty kasowo-bankowe, preliminarz płatności,  rozliczenia i kompensaty, zapisy kasowo-bankowe.
 3. Modyfikacja planu kont, rejestr zakupów i sprzedaży VAT, księgowanie dokumentów z wykorzystaniem schematów księgowań,  sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie zestawień na potrzeby rozliczeń podatkowych.

 księgowość księgowość księgowość

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

 • Szkolenie się już rozpoczęło. W sprawie kolejnych terminów prosimy o kontakt.

608-444-926

tel./fax. 34 365-28-13
e-mail: akopacz@interwiedza.pl
czestochowa@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
 • Miasto Częstochowa