Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ciepłownik uprawnienia E i /lub D (grupa 2)

Kurs dla ciepłowników – grupa II – na uprawnienia kwalifikacyjne  E i /lub D

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i/ lub dozoru (D) urządzeń wytwarzających, magazynujących,  przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych .

 • EKSPLOATACJA – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;
 • DOZÓR – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Program ramowy – szkolenia:

 1. Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych
 2. BHP w zawodzie
 3. Gospodarka energetyczna
 4. Organizacja pracy przy urządzeniach energetycznych
 5. Aktualnie obowiązujące normy energetyczne
 6. Praktyczne badanie urządzeń energetycznych
 7. Praktyczne wykonywanie pomiarów
 8. Warunki techniczne budowy urządzeń energetycznych

Świadectwo kwalifikacyjne jest wydawane na okres 5 lat. Po upływie tego terminu należy odnowić zdobyte uprawnienia energetyczne, podchodząc ponownie do egzaminu.

 1. Osoby nabywające uprawnienia energetyczne grupy II:
  Oprócz karty zgłoszenia na podstawie § 6. 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U z 2022 poz. 1392) muszą przesłać potwierdzenie doświadczenia zawodowego i stażu pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych, podpisane przez pracodawcę.
 2. Osoby odnawiające uprawnienia energetyczne grupy II:
  Oprócz karty zgłoszenia proszone są o przesłanie scanu posiadanych już uprawnień.

Informacje organizacyjne:

 • Miejsce szkolenia: Częstochowa, ul. Łódzka 8/12
 • Termin rozpoczęcia zajęć: 04.06.2024r. godzina 9.00
 • Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
  – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem  

Forma szkolenia: Online

Zapisz się na to szkolenie online
 • Forma szkolenia Stacjonarne
Zapisz się na to szkolenie

608-444-926

tel./fax. 34 365-28-13
e-mail: akopacz@interwiedza.pl
czestochowa@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
 • Miasto Częstochowa