Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Elektrycy uprawnienia E i /lub D (grupa 1)

Kurs dla elektryków (Grupa I)  – na uprawnienia kwalifikacyjne  E i /lub D

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i/ lub dozoru (D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, magazynujących,  przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną – do 1kV i powyżej 1kV.

 • EKSPLOATACJA – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;
 • DOZÓR – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

Program ramowy – szkolenia:

 1. Zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 2. BHP w zawodzie
 3. Gospodarka elektroenergetyczna
 4. Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 5. Aktualnie obowiązujące normy elektroenergetyczne
 6. Praktyczne badanie urządzeń elektroenergetycznych
 7. Praktyczne wykonywanie pomiarów
 8. Warunki techniczne budowy urządzeń elektroenergetycznych

Świadectwo kwalifikacyjne jest wydawane na okres 5 lat. Po upływie tego terminu należy odnowić zdobyte uprawnienia energetyczne, podchodząc ponownie do egzaminu.

 

 1. Osoby nabywające uprawnienia elektroenergetyczne  grupy I:
  Oprócz karty zgłoszenia na podstawie § 6. 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U z 2022 poz. 1392) muszą przesłać potwierdzenie doświadczenia zawodowego i stażu pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych, podpisane przez pracodawcę.
  Uczestnik może przesłać również świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 1. Osoby odnawiające uprawnienia elektroenergetyczne grupy I:
  Oprócz karty zgłoszenia proszone są o przesłanie scanu posiadanych już uprawnień.

 

Informacje organizacyjne:

 • Miejsce szkolenia: Nysa, ul. Armii Krajowej 26 (II piętro)
 • Termin rozpoczęcia zajęć: 20.05.2024r. godzina 9.00
 • Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
  – dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem  

Forma szkolenia: Online

Zapisz się na to szkolenie online
 • Forma szkolenia Stacjonarne
Zapisz się na to szkolenie

608-000-447

tel./fax. 77 433-38-24
e-mail: nysa@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
 • Miasto Nysa