Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

9.b. OPIEKA SPOŁECZNA

9.b. OPIEKA SPOŁECZNA – Kursy kwalifikacyjne dla pracowników opieki społecznej przygotowujące do pracy w zawodzie, aktualizujące wiedzę – podnoszące kompetencje.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9.b.1. Społeczna Pomoc – GOPS – MOPS – ROPS – model funkcjonowania: Nowy model funkcjonowania jednostek opieki społecznej – GOPS oraz zasad realizacji zadań z obszaru aktywnej polityki społecznej – kształcenie aktualizacyjne – szkolenie modułowe.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.2. Społeczna Pomoc – profesjonalna obsługa klientów – organizacyjne uprawnienia: Kurs doskonalący w zawodzie w zakresie profesjonalnej obsługi klientów w jednostkach (samorządowych) opieki społecznej – kształcenie aktualizacyjne.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.3. RODO – osobowe dane – ochrona: Zasady oraz procedury wniesienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych w jednostkach opieki społecznej – RODO: szkolenie modułowe – uzyskanie kwalifikacji – uzupełnienie wiedzy.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.4. Schroniska – bezdomni – kierowanie: Zasady kierowania osób bezdomnych do schronisk i noclegowni w świetle zmian w obowiązujących przepisach: (szkolenie aktualizacyjne).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.5. Samoobrona – Społeczna Pomoc: Kurs samoobrony w sytuacjach zagrożeń oraz granic obrony koniecznej dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej (szkolenie modułowe).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.6. Techniki samoobrony – adekwatne reagowanie: Kurs technik samoobrony fizycznej, komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach zagrożenia: (szkolenie dla pracowników opieki społecznej).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.7. Zawodowe – wypalenie: Szkolenie w zakresie efektywnych form przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu – z uwzględnieniem specyfiki pracy w jednostkach opieki społecznej: (kształcenie modułowe).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.8. Przedmedyczna pomoc – obiektywne uwarunkowania: Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników opieki społecznej – uwzględniający obiektywne uwarunkowania wynikające z charakterem wykonywanej pracy.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.9. Socjalna praca – metodyka: Szkolenie doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki pracy socjalnej z indywidualnymi przypadkami, praca w grupach, praca w środowisku – projekt socjalny.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.10. Socjalne usługi – modele realizacji – partnerstwo: Szkolenie aktualizujące wiedzę i umiejetności w zakresie modeli realizacji usług w określonych standardach z uwzględnieniem usług opiekuńczych, usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy (kształcenie modułowe).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.11. Społeczna pomoc – org. prawne rozwiązania – aktualności: Kurs w zakresie aktualnych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej z uwzględnieniem idei zmian zadań, wymogów, zasad współpracy i wymiany informacji (kształcenie modułowe).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.12. Klient trudny – bezpieczeństwo – standardy – społeczna opieka: Kurs dla pracowników opieki społecznej w zakresie profesjonalnej obsługi trudnego klienta z uwzględnieniem komunikacji interpersonalnej, asertywności, zasad bezpieczeństwa, obowiązujących standardów (szkolenie modułowe).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.13. Samodzielność – zaradność – trening: Trening zaradności i samodzielności dla dzieci z rodzin zastępczych.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.14. Socjalny kształt – metody pracy: Kurs doskonalący dla pracowników opieki społecznej w zakresie efektywnych form pracy z wykorzystaniem metody kontaktu socjalnego (kształcenie modułowe).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

9.b.15. Niepełnosprawne osoby – asystent: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania pracy asystenta osoby niepełnosprawnej (kształcenie modułowe).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________