Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

4.b PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA – URZĘDY PRACY

4.b.  PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA – URZĘDY PRACY – Kursy,  seminaria, konferencje, organizacja oraz formalne funkcjonowanie służb zatrudnienia – Wojewódzkie oraz Powiatowe Urzędy Pracy – Agencje Pracy (kształcenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.b.1. Rynek pracy – bezrobotni: Szkolenie dla osób bezrobotnych – „Rodzic na rynku pracy”.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.b.2. Kwalifikacje zawodowe – standardy: Formalne oraz praktyczne aspekty wdrożenia STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH w jednostkach oświatowych oraz publicznych służbach zatrudnieni: (Kształcenie aktualizacyjne wiedzę – szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.b.3. Agencja zatrudnienia – urzędy pracy: Formalno-prawne oraz praktyczne zasady kształtowania współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a agencjami zatrudnienia oraz agencji pracy tymczasowej: (seminarium – kurs umiejętności zawodowych).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.b.4. EUROPASS – zakres – zastosowanie – procedury pozyskiwania: Zasady, procedury, zakres oraz koszty uzyskania uprawnień zawodowych w ramach systemu EUROPASS (seminarium – konferencje).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.b.5. JOBCOACHING – Kurs umiejętności zawodowych w zakresie prowadzenia JOBCOACHINGU (dla publicznych oraz prywatnych służb zatrudnienia) – (szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________