Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

4.a PRAWO – EKONOMIA – FINANSE – ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE

4.a.  PRAWO – EKONOMIA – FINANSE – ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE – Seminaria – konferencje – kursy – szkolenia modułowe – aktualizacyjne.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.1. SPLIT PAYMENT – Płatności podzielone: Modele podzielonej płatności w systemie split payment – formalne oraz praktyczne zasady funkcjonowania: kształcenie modułowe 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.2. Decyzje sztuka wyboru: Sztuka podejmowania dobrych wyborów – skuteczny trening podejmowania decyzji: (kształcenie modułowe)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.3. Controlling: Kurs kwalifikacyjny w zakresie controllingu oraz rachunkowości zarządczej – poziom pierwszy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.4. Podatkowe koszty: Koszty podatkowe w firmach w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, interpretacji oraz orzecznictwa: (kształcenie aktualizujące) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.5. Majątkowy rzeczoznawca uprawnienia: Studium kwalifikacyjne dla rzeczoznawców majątkowych: (SKW)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.6. Majątkowy rzeczoznawca – doskonalenie kwalifikacji: Kursy, seminaria, konferencje doskonalące wiedzę i umiejętności rzeczoznawców majątkowych (kształcenie obligatoryjne) (szkolenia modułowe – Dz.U.814/2018)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.7. Elektromobilność – alternatywne paliwa – analizy: Zasady analizy kosztów wdrożenia przez jednostki samorządu rozwiązań w zakresie elektromobilności oraz paliw alternatywnych przepisów.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.8. Pieniądze – przeciwdziałanie w nielegalnym obrocie pieniędzy: Zasady opracowania i wdrożenia wewnętrznych obligatoryjnych procedur w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy – normatywne oraz praktyczne warunkowania (szkolenie obligatoryjne aktualizujące – wiedzę oraz obowiązki).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.9. Antykorupcyjne regulacje – przepisy – aktualizacja: Nowe regulacje antykorupcyjne wymogi i ryzyka dla firm – seminarium – (aktualizacja wiedzy).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.10. Zysk w firmie – zarządzanie: Systemowe zarządzanie zyskiem w firmie – efektywne systemy planowania i podejmowania decyzji (seminaria, kształcenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.11. Firma – prywatny majątek – bezpieczeństwo: Firma – majątek prywatny – bezpieczne prowadzenie – formalno prawne uwarunkowania – ekonomiczno-finansowe analizy (seminaria).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.12. Biznes – konstytucja – prawo przedsiębiorcy: Konstytucja dla biznesu – prawo przedsiębiorcy – nowe ułatwienia – aspekty formalno-prawne i praktyczne (kształcenie aktualizujące wiedzę, szkolenie modułowe).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.13. Marketing – specjalista: Kurs kwalifikacyjny w zawodzie specjalista ds. marketingu (kształcenie modułowe – kurs umiejętności zawodowych).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.a.14. Autorskie prawo – sfera edukacji i kultury: Formalne oraz praktyczne aspekty przestrzegania prawa autorskiego w sferze edukacji i kultury – seminarium aktualizacyjne.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________