Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

3. Kursy SPAWANIA

3. Kursy SPAWANIA oraz kursy związane z łączeniem materiałów.

3.1. Spawanie – metodą MAG – poziom pierwszy: Kursy spawania metoda MAG (135) blach i rur, spoinami pachwinowymi (elektrodą topliwą, stali ferrytycznych, w osłonie gazów aktywnych – poziom pierwszy, w tym uprawnienia EURONORMY
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2. Spawanie – metodą MIG – poziom pierwszy: Kurs spawania metodą MIG (131) blach i rur, spoinami pachwinowymi (spawanie łukowe, elektrodą topliwą, stali ferrytycznych w osłonie gazów obojętnych – poziom pierwszy, w tym uprawnienia EURONORMY)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3. Spawanie – metodą TIG – poziom pierwszy: Kurs spawania metodą TIG (141) blach i rur, spoinami pachwinowymi (spawanie łukowe, elektroda nietopliwą w osłonie gazu obojętnego, stali ferrytycznych – poziom pierwszy, w tym uprawnienia EURONORMY)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.4. Spawanie elektryczne: Kurs spawania elektrycznego – E (111) – ręcznego, elektrodą otuloną (MMA), w tym uprawnienia EURONORMY
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.5. Spawanie gazowe: Kurs spawania gazowego – G (311) – blach i rur ze stali ferrytycznych, w tym uprawnienia EURONORMY 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.6. Spawanie – poziom drugi – metodą MAG: Kursy spawania metodą MAG (135) spoinami czołowymi, blach i rur (stali ferrytycznych, w osłonie gazów aktywnych) – drugi poziom, w tym uprawnienia EURONORMY
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.7. Spawanie – poziom drugi – metoda MIG: Kursy spawania metoda MIG (131) blach i rur, spoinami czołowymi (stali ferrytycznych, w osłonie gazów obojętnych – drugi poziom w tym uprawnienia EURONORYM)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.8. Spawanie – poziom drugi – metodą TIG: Kursy spawania metodą TIG (141) blach i rur, spoinami czołowymi (stali ferrytycznych, w osłonie gazów obojętnych – drugi poziom, w tym uprawnienia EURONORMY)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.9. Spawanie – łączenie metod MAG oraz TIG – poziom pierwszy: Kursy spawania metodami MAG (135) oraz TIG (141) blach i rur, spoinami pachwinowymi (stali ferrytycznych, w osłonie gazów aktywnych oraz obojętnych – poziom pierwszy, w tym uprawnienia EURONORMY)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.10. Spawanie – łączenie metod MAG, MIG oraz TIG – poziom pierwszy: Kursy spawania metodami MAG (135), MIG (131) oraz TIG (141) blach i rur, spoinami pachwinowymi (stali ferrytycznych, w osłonie gazów aktywnych oraz obojętnych – poziom pierwszy, w tym uprawnienia EURONORMY)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.11. Spawanie – łączenie metod MAG, TIG oraz spawania elektrycznego E – poziom pierwszy: Kursy spawania metodami MAG (135), TIG (141) oraz spawania elektrycznego E (111) blach i rur, spoinami pachwinowymi (stali ferrytycznych, w osłonie gazów aktywnych oraz obojętnych – poziom pierwszy, w tym uprawnienia EURONORMY)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.12. Spawanie – łączenie – cztery MAG, TIG, MIG oraz spawanie elektryczne E – poziom pierwszy: Kursy spawania metodami MAG (135), TIG (141), MIG (131) oraz spawania elektrycznego E (111) blach i rur, spoinami pachwinowymi (stali ferrytycznych, w osłonie gazów aktywnych oraz obojętnych – poziom drugi, w tym uprawnienia EURONORMY)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.13. Przecinacz tlenowy – autogen: Kursy ręcznego przecinacza tlenowego (autogen cięcie tlenem)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.14. Przecinacz plazmowy: Kurs kwalifikacyjny przecinacza plazmowego
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.15. Spawanie stali stopowych – nierdzewnych: Kursy spawania stali stopowych, nierdzewnych, kwasoodpornych, żaroodpornych, duplexu w wybranych metodach spawania (poziom pierwszy oraz drugi – specjalistyczne szkolenie modułowe)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.16. Spawanie aluminium: Kursy spawania aluminium – w wybranych metodach spawania (poziom pierwszy oraz drugi – specjalistyczne szkolenie modułowe)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.17. Spawanie – gazowe instalacje: Kursy spawania przy wykonywaniu – montażu instalacji oraz sieci gazowych (szkolenie modułowe)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.18. Lutowanie miedzi: Kurs lutowania twardego oraz miękkiego miedzi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.19. EURONORMA – nabywanie uprawnień: Zasady uzyskiwania uprawnień spawalniczych wg. EURONORMY (wykonywanie próbek – złączy, egzaminowanie, wydawanie uprawnień)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.20. EURONORMA – odnawianie uprawnień: Zasady odnawiania, przedłużania ważności uprawnień spawalniczych do spawania wg. EURONORMY (wykonywanie próbek – złączy, egzaminowanie)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.21. Spawanie – cudzoziemcy: Zasady organizacji kursów spawania dla cudzoziemców. Weryfikacja posiadanych uprawnień
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.22. Spawanie – ochrona p. poż.: Kurs ochrony przeciwpożarowej dla pracowników wykonujących prace spawalnicze w szczególnych warunkach (zagrożenie wybuchowe, materiały łatwopalne, inne).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.23. Zgrzewanie – sieci wod-kan: Kurs zgrzewania sieci (rur PCV) dla potrzeb gospodarki komunalnej (szkolenie modułowe).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.24. Oporowe – programowanie – parametyzacja: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie zgrzewania oporowego wraz programowaniem i parametryzacją zgrzewarek (szkolenie modułowe).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.25. Plazmowe przecinanie – stal: Kurs przecinania plazmowego (cięcia) stali konstrukcyjnych i jakościowych, miedzi oraz jej stopów.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________