Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

UWAGA! MOŻLIWOŚĆ finansowania kursów – szkoleń – egzaminów – dla pracowników firm ze środków UE.

          Informujemy, że Towarzystwo Oświatowo – Naukowe „ INTER – WIEDZA ‘’ przyjmuje zgłoszenia firm zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zatrudnionych pracowników w ramach tzw. BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH – BUR.

                Polecamy tę formę wsparcia, z uwagi na szereg zalet, występujących po raz pierwszy, w systemie szkolenia pracowników, jednostek gospodarczych i usługowych.

                Najistotniejsze zalety tego systemu w odniesieniu do dotychczas stosowanych, to m. in. :

a) objęcie wsparciem (finansowaniem) wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów zleceń (w zależności od województwa – mogą być wprowadzone branże preferowane np. budownictwo, energetyka, transport, rolnictwo itp.);
b)możliwość samodzielnego wyboru rodzaju szkolenia (kursu, egzaminu) przez firmę oraz wybór jednostki oświatowej (warunek : firma edukacyjna musi być wpisana do tzw. Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez PARP. W przypadku naszej jednostki : zobacz wpis. Jednostki gospodarcze mogą zaproponować kursy jeszcze niewpisane do BUR niezbędne dla prowadzonej działalności (mogą mieć one formę tzw. Szkoleń zamkniętych);
c) bardziej prosta i przejrzysta procedura decyzyjna o przyznanie środków finansowych na szkolenia (w porównaniu np. ze wsparciem ze środków KFS – Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Wnioski o finansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym, na bieżąco.

UWAGA!

          Ponieważ liczne telefony i zapytania ze strony firm wskazują, że propozycje finansowania tych form edukacji budzą zainteresowanie – to pojawiają się problemy:

 • z wyborem kierunków kształcenia,
 • z wyborem jednostki oświatowej,
 • z przygotowaniem wniosku oraz jego sprawdzeniem przed złożeniem – PRACOWNICY TON „INTER-WIEDZA” pomogą w rozwiązaniu powyższych problemów!

Kontakt:

 1. Stanisław Sidzina – tel. 602-176-578.
 2. Adam Cisinger – 77/ 456-65-68 w. 25.
 3. Joanna Andrzejewska – tel. 608-000-445.

E-mail: biuro@interwiedza.pl

 

 

ZAKRES WSPARCIA – informacje wstępne:

 1. Wielkość oraz zakres finansowania w ramach BUR zależy od rodzaju projektu przyjętego, w tym względzie w poszczególnych województwach (tzw. Operator Systemu – jednostka przyjmująca wnioski).
 2. W przypadku woj. opolskiego funkcję operatora systemu – pełni Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

Podstawowe założenia projektu:

 1. wsparcie dla 5 940 osób oraz 1 220 firm;
 2. dofinansowanie od 50% do 80% ceny kursu i egzaminu wg wartości podanej w BUR, w tym:

– mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 10 pracowników) – do 12 000 zł,

– małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 pracowników) – do 24 000 zł,

– średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające 250 pracowników) – do 48 000 zł.