Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pedagogiczny dla wykładowców szkoleń BHP

Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń BHP

online, z trenerem w czasie rzeczywistym

Zajęcia rozpoczynają się 29.07.2024 o godz. 18:00 – forma zdalna.

 

Jaki jest cel kursu?

Celem kursu pedagogicznego jest odpowiednie przygotowanie uczestników do przeprowadzenia procesu szkolenia (wykład, seminarium, instruktaż) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej w sposób zapewniający wysoką efektywność kształcenia.

Uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności:

 • umiejętność zastosowania w praktyce właściwych (stosownie do celu nauczania) zasad i metod nauczania wraz z zastosowaniem środków dydaktycznych
 • umiejętność samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.

Ukończony kurs pozwala na prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakładach pracy, w systemie oświaty dla dorosłych.

Program:

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki w odniesieniu do osób dorosłych
 2.  Podstawy psychologii: uczenie się i nauczanie
 3. Przygotowanie się wykładowcy/instruktora do prowadzenia zajęć
 4. Zasady przekazywania wiedzy w systemie oświaty dla dorosłych
 5. Metodyka nauczania i prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 6. System szkoleń BHP
 7. Środki dydaktyczne
 8. Zasady sprawdzania wiedzy
 9. Dokumentowanie prowadzonych zajęć

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla:

 1. osób wykonujących zadania służby BHP: specjalistów, techników, inspektorów
 1. pracodawców prowadzących samodzielnie sprawy BHP w swojej firmie
 1. osób prowadzących usługowo lub w ramach swoich obowiązków wykłady w zakresie BHP
 1. osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń, kursów i instruktaży z BHP

Ile trwa kurs?

Kurs trwa 60 godzin i obejmuje zagadnienia z tematyki psychologii, pedagogiki, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych – zajęcia dydaktyczne i praktyczne łączymy z panelem dyskusyjnym i formą samokształcenia.

Kurs prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Zajęcia odbywają się z trenerem NA ŻYWO w formie zdalnej na platformie Teams.

Wymagania.

W kursie pedagogicznym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, które chcą zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń, kursów, instruktaży.

 

Kurs pedagogiczny zakończony jest egzaminem wewnętrznym.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie w formie papierowej zgodne z rozporządzeniem MEN.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

 • Forma szkolenia Po pracy
Zapisz się na to szkolenie

608-000-446
608-444-926
e-mail: aczerwinska@interwiedza.pl
czestochowa@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
 • Miasto Częstochowa