Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

online, z trenerem w czasie rzeczywistym

Zajęcia rozpoczynają się 29.07.2024 o godz. 18:00 – forma zdalna.

 

Jaki jest cel kursu?

Celem kursu pedagogicznego jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki, która jest niezbędna do pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu.

Uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności:

 • umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w procesie kształcenia,
 • wspomaganie rozwoju zawodowego przyszłych uczniów/kursantów,
 • umiejętność organizacji praktycznej nauki zawodu,
 • umiejętność dokonania ewaluacji pracy oraz zaplanowania procesu dydaktyczno-wychowawczego

Ukończony kurs pozwala na przyjmowanie do przedsiębiorstw stażystów, praktykantów i/lub pracowników młodocianych.

Program:

 1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy
 2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”
 3.  Metodyka praktycznej nauki zawodu
 4. Umiejętności dydaktyczne

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą zostać instruktorami praktycznej nauki zawodu, zwłaszcza dla:

 1. Właścicieli przedsiębiorstw

 Właścicieli zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, usługowych.

 1. Pracowników przedsiębiorstw 

Pracowników zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, usługowych, którzy będą mogli nauczać stażystów, praktykantów.

 1. Instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy

Instruktorów prowadzących zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu.

 1. Opiekunów praktyk zawodowych

Osób odpowiedzialnych za nadzór i przeprowadzenie praktyki zawodowej w zakładzie pracy.

Ile trwa kurs?

Kurs trwa 48 godzin i obejmuje zagadnienia z tematyki psychologii, pedagogiki, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych – zajęcia dydaktyczne i praktyczne łączymy z panelem dyskusyjnym i formą samokształcenia.

Kurs prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Zajęcia odbywają się z trenerem NA ŻYWO w formie zdalnej na platformie Teams.

Wymagania.

W kursie pedagogicznym mogą wziąć udział osoby, które posiadają:

 1. Wykształcenie zawodowe

Posiadają tytuł zawodowy w zawodzie nauczanym bądź zawodzie pokrewnym + co najmniej 6 lat stażu pracy w zawodzie.

 1. Wykształcenie średnie

Posiadają tytuł robotnika wykwalifikowanego bądź równorzędnego w zawodzie, którego będą nauczać + co najmniej 4 lata stażu pracy w danym zawodzie.

Posiadają tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym + co najmniej 3 lata stażu pracy w zawodzie.

 1. Wykształcenie wyższe

Posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla zawodu którego będą nauczać + co najmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie zgodnym ze specjalnością studiów.

Posiadają dyplom na innym kierunku niż zawód, którego będą nauczać i w takim wypadku + co najmniej 4 lata stażu pracy w tym zawodzie.

 1. Tytuł mistrza

Posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać bądź w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

Wymagania dotyczące posiadanego wykształcenia określa § 10. pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

Kurs może być realizowany wyłącznie przez instytucje szkoleniowe posiadające formalną zgodę jednostki nadzoru oświatowego. Posiadamy tego rodzaju zezwolenia wydane przez Kuratorium Oświaty w Opolu – nr zgody: WRE.5633.15.2018

 

Kurs pedagogiczny zakończony jest egzaminem wewnętrznym.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują zaświadczenie w formie papierowej zgodne z rozporządzeniem MEN.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

 • Forma szkolenia Po pracy
Zapisz się na to szkolenie

608-000-446
608-444-926
e-mail: aczerwinska@interwiedza.pl
czestochowa@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
 • Miasto Częstochowa