Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym w Nysie

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zajęcia rozpoczynają się 11.05.2023 r. o godz 9:00 w Nysie, ul Armii Krajowej 26 IIp.

Szkolenie w systemie hybrydowym: zajęcia online w czasie rzeczywistym oraz stacjonarne

Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym

 

Jeśli lubisz pracę z małymi dziećmi, chcesz mieć wpływ na rozwój dziecka oraz sposób w jaki nawiązuje swoje pierwsze interakcje społeczne – to szkolenie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym jest dla Ciebie!

Dzięki niemu poszerzysz swoje kompetencje, zaczniesz rozwijać swoją karierę.

Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym – to szkolenie kwalifikacyjne, nadające uprawnienia do pracy z dziećmi.

Szkolenie prowadzone na podstawie decyzji  Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. – nr DSR-V.844.19.2021.AB z 14 września 2021r.

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji (uprawnień) niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi tekstu jednolitego Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2022.0.1324) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2020 r. poz. 1205 j.t.).

Ponadto, uzyskanie kwalifikacji zawodowych właściwych dla zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym

 Wymagania:

– wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana)

– minimum  dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3

Szkolenie obejmuje:
200 godzin – materiał teoretyczny
80 godzin – zajęcia praktyczne, podczas których uczestnik pozna specyfikę pracy
w żłobku.

Miejsce praktyk każdy uczestnik wybiera indywidualnie w placówkach publicznych  jak i placówkach niepublicznych posiadających wpis do rejestru żłobków MRPiPS

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych znajduje się:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/
rejestr-zlobkow-i-klubow

 

Aby odbyć praktyki należy posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne (organizacja we własnym zakresie).

Podstawami uzyskanych kompetencji podczas szkolenia są treści z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki wczesnoszkolnej, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychoruchowy, edukacji małego dziecka oraz diagnozowania zaburzeń rozwojowych dziecka.

 

PROGRAM KURSU:

  1. Psychopedagogiczne etapy rozwoju jednostki
  2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
  4. Kompetencje opiekuna
  5. Praktyki – 80h w dowolnym wybranym żłobku

 

Szkolenie odbywa się w systemie hybrydowym:

– zajęcia weekendowe na platformie Teams z wykładowcą w czasie rzeczywistym

– zajęcia stacjonarne

– samokszałcenie kierowane

Po ukończeniu szkolenia wydajemy Zaświadczenie MEN

Uczestnik szkolenia po udziale w zajęciach, dostaje dodatkowe zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy
.

Jest możliwość rozłożenia opłaty za szkolenie na raty.

 

opiekunka opiekunka

Zapisz się na to szkolenie

608-000-447

tel./fax. 77 433-38-24
e-mail: nysa@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Nysa