Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym w Nysie 1398 wyświetleń10 zgłoszeń

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zajęcia rozpoczynają się 19.07.2021 r. o godz 9:00 w Nysie, ul Armii Krajowej 26 IIp.

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem stacjonarnym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Opiekunka – Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Celem kształcenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na temat opieki nad dzieckiem oraz pozyskania dodatkowych umiejętności w zakresie modułowego kształcenia.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

Kandydaci do szkolenia oraz do podjęcia pracy, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym, z uwagi na znaczenie zagadnień będących przedmiotem kształcenia oraz odpowiedzialność związana z charakterem wykonywanej pracy powinni:
– mieć ukończone 18 lat
– posiadać wykształcenie, co najmniej średnie
– odbyć odpowiednie badania sanitarno-epidemiologiczne
– posiadać zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy
– posiadać predyspozycje psychiczne do wykonywania opieki nad dzieckiem do lat 3

opiekunka opiekunka

  • Szkolenie się już rozpoczęło. W sprawie kolejnych terminów prosimy o kontakt.