Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Magazynier z obsługą wózków

KURS MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOSNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM  ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

 

Zajęcia rozpoczynają się 26.02.2024 r. o godz. 08:00 w Częstochowie, ul. Łódzka 8/12

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem weekendowym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne: magazynier

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania

 

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych  poniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Jak wiadomo wartość na rynku pracy rośnie wraz z posiadaniem dodatkowych uprawnień dlatego też

celem naszego kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze pracownika magazynu oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy o pracy w magazynie.

Na  szkoleniu  zdobywasz uprawnienia z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych  z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem  oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem oraz  wiedzę na temat procesów magazynowych oraz podstawowych programów wykorzystywanych w gospodarce magazynowej.

Taki pakiet daje  wiele możliwości na rynku pracy, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, ponieważ nasze uprawnienia honorowane są na terenie całej Unii Europejskiej.

 

CZAS TRWANIA KURSU  – 80 godzin

CENA KURSU

 • 1500zł (brutto)/ osoba    przy grupie minimum 5 osób
 • 1300zł (brutto)/ osoba    przy grupie minimum 10 osób

 

W cenę  kursu został wliczony koszt egzaminu  państwowego Urzędu Dozoru Technicznego

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów on-line dla całej grupy.

Moduł obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kończy się egzaminem państwowym  i wydaniem uprawnień do ich obsługi.

Po ukończonym kursie, każdy uczestnik otrzymuje:
– zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
– certyfikat w języku polskim,

– uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunkiem  przyjęcia na szkolenie  jest:

– ukończone 18 lat życia,

– wykształcenie min.  podstawowe,

– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zawodzie magazynier – operator wózków jezdniowych.

ZAKRES TEMATYCZNY:

MODUŁ – OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOSNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM  ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Zajęcia praktyczne

 

MODUŁ MAGAZYNU:

 • przepisy prawne związane z zawodem,
 • BHP i p.poż.
 • procesy magazynowe (wyposażenie magazynu, budowle magazynowe, zapasy i ich funkcje, organizacja prac magazynowych itp.),
 • elementy towaroznawstwa,
 • prowadzenie dokumentacji oraz obieg dokumentów,
 • inwentaryzacja,
 • programy komputerowe w gospodarce magazynowej (fakturowanie, sporządzanie dokumentów magazynowych) np. w programach Subiekt GT, Comarch Optima, SmartSystem, WaproMAg, Symfonia Handel

Wszystkie szkolenia realizujemy z najwyższą starannością  uwzględniając potrzeby klienta. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną posiadającą dużą wiedzę teoretyczną popartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Gwarantujemy miłą atmosferę podczas zajęć.

 

Zapisz się na to szkolenie