Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kurs kadry-płace

Kadry-płace kurs w Opolu.

Uczestnictwo w kursie „Kadry i płace” 

Zajęcia rozpoczynają się 25.05.2024 r. o godz 9:00 w Opolu, ul. Reymonta 16, II piętro (siedziba TON „Inter-Wiedza”)

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem stacjonarnym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania

 

Program kursu obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne, uwzględnia następujące przedmioty:

1.      Nawiązanie i ustanie pracy stosunku pracy.

2.      Czas pracy.

3.      Urlopy pracownicze.

4.      Uprawnienia rodzicielskie, wynagrodzenie i zasiłki chorobowe.

5.      Wynagrodzenia.

6.      Wynagrodzenia – warsztaty.

7.      Ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy (naliczane od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych.

8.      Warsztaty komputerowe – PŁATNIK.

Cele szkolenia

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania prac kadrowo-płacowych.

Kursanci będą mogli poznać:

– podstawy prawa pracy,

– podstawy obsługi komputerów oraz programów: Word, Excel, Outlook, Internet,

– obsługę programu kadrowo-płacowego „Insert’’,

– obsługę programu komputerowego „PŁATNIK”,

– prowadzenie spraw kadrowo- płacowych,

– metody i techniki pracy w zawodzie.

 W procesie szkolenia szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty wszystkich podejmowanych działań umożliwiających pracę w zawodzie.

Po zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zaświadczenie stanowi udokumentowanie posiadanego wykształcenia w świetle prawa pracy.

kadry                    kadry

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

Zapisz się na to szkolenie

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 21
604-200-006
668-809-237
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Opole