Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Butle z tlenem medycznym

Butle z tlenem medycznym kurs w Opolu.

Zajęcia rozpoczynają się 05.06.2023 r. o godz 9:00 w Opolu, ul. Reymonta 16, II piętro (siedziba TON „Inter-Wiedza”)

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem stacjonarnym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Program kursu obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne, uwzględnia następujące przedmioty:

1. Podstawy prawne

2. Budowa i oznaczanie butli

3. Budowa osprzętu butli

4. BHP z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pracującymi pod ciśnieniem

5. Eksploatacja butli gazowych

6. Wytyczne zabezpieczeń przeciwpożarowych

7. Ćwiczenia praktyczne.

Po zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują:
a) zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

b) uprawnienia Kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki serii „E” w zakresie wybranych urządzeń i instalacji z gazami technicznymi określonych w ramach grupy – 3.
Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat, z możliwością ich przedłużenia na kolejne lata.
Uprawnienia są ważne we wszystkich Krajach Unii Europejskiej.

butle butle butle

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

  • Szkolenie się już rozpoczęło. W sprawie kolejnych terminów prosimy o kontakt.

tel./fax. 77 456-65-68 wew. 22
608-000-445
668-809-237
e-mail: biuro@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Opole