Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Butle z tlenem medycznym Kurs w Częstochowie

Butle z tlenem medycznym kurs w Częstochowie.

Uczestnictwo w kursie możliwe jest także online!

Zajęcia rozpoczynają się 04.06.2024 r. o godz 9:00 w Częstochowie, ul. Łódzka 8/12

Wykłady oraz zajęcia praktyczne będą realizowane systemem stacjonarnym oraz według harmonogramu uzgodnionego z grupą kursantów.

Informacje organizacyjne:

Prosimy, aby kursanci zgłaszający się w dniu rozpoczęcia zajęć posiadali:
– Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL.

Program kursu obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne, uwzględnia następujące przedmioty:

1. Podstawy prawne

2. Budowa i oznaczanie butli

3. Budowa osprzętu butli

4. BHP z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pracującymi pod ciśnieniem

5. Eksploatacja butli gazowych

6. Wytyczne zabezpieczeń przeciwpożarowych

7. Ćwiczenia praktyczne.

Po zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują:
a) zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

b) uprawnienia Kwalifikacyjne Urzędu Regulacji Energetyki serii „E” w zakresie wybranych urządzeń i instalacji z gazami technicznymi określonych w ramach grupy – 3.
Uprawnienia wydawane są na okres 5 lat, z możliwością ich przedłużenia na kolejne lata.
Uprawnienia są ważne we wszystkich Krajach Unii Europejskiej.

butle butle butle

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie poniższych danych osobowych przez TON „Inter-Wiedza” zgodnie z *regulaminem

  • Forma szkolenia Stacjonarne
Zapisz się na to szkolenie

608-444-926

tel./fax. 34 365-28-13
e-mail: akopacz@interwiedza.pl
czestochowa@interwiedza.pl
NIP: 754-10-00-156, KRS: 0000182820

Informacje
  • Miasto Częstochowa