Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Standardy Usług Szkoleniowych

Standardy Usług Szkoleniowych

Na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER-WIEDZA” Sp. z o.o. przyjęło i stosuje w swojej bieżącej działalności – Standardy Usług Szkoleniowych (SUS) opracowane przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w Warszawie.

Standardy Usług Szkoleniowych to zbiór zasad, zaleceń, wzorców – dotyczących wykonywania usług edukacyjnych na odpowiednio wysokim poziomie ich jakości – niezależnie od rodzaju i natury realizowanych szkoleń.

Standardy Szkoleniowe stanowią również punkt odniesienia dla:

 • firm,
 • jednostek administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucji,
 • osób prywatnych,

które są zainteresowane kształceniem ustawicznym przez jednostki oświatowe gwarantujące właściwy profesjonalizm świadczonych usług oraz odpowiednią ich weryfikację.

Stosowanie Standardów Usług Szkoleniowych jest dobrowolne i deklaratywne.

Wykaz jednostek oświatowych stosujących wyżej wymienione standardy jakościowe znajdują się na stronie internetowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych: www.sus.pifs.org.pl

Szczegółowe zasady stosowania Standardu Usług Szkoleniowych PIFS określa odpowiedni „Regulamin”.

Celem stosowania Standardów Usług Szkoleniowych jest m. in.:

 • zdefiniowanie: zakresu propozycji ofertowych, rodzajów prowadzonej działalności oświatowej,
 • zabezpieczenie oczekiwanego przez klientów poziomu jakości i efektów usług szkoleniowych,
 • promocja wysokiej jakości usług edukacyjnych,
 • dążenie do ciągłego doskonalenia prowadzonej działalności,
 • wskazywanie roli i znaczenia firmy szkoleniowej w procesie kształcenia ustawicznego.

Standardy Usług Szkoleniowych (SUS) składają się z części obejmujących:

 1. Zarządzanie jakością usługi edukacyjnej.
 2. Proces świadczenia usługi szkoleniowej.
 3. Kompetencje kadry szkoleniowej.
 4. Organizację oraz logistykę szkoleń.

Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER-WIEDZA” realizuje poszczególne elementy składające się na Standardy Usług Szkoleniowych m. in. poprzez:

 1. Wdrożenie oraz bieżące stosowanie zasad określonych w Systemie Zarządzania Jakością ISO-EN 9001-2015 oraz akredytacjach udzielonych przez Kuratorium Oświaty.
 2. Publikowanie informacji o oferowanych usługach oświatowych.
 3. Prowadzenie efektywnego pozyskiwania doboru oraz oceny kadry dydaktycznej (wykładowców oraz instruktorów zajęć praktycznych).
 4. Wdrożenie wewnętrznych procedur dbania o jakość realizowanych kursów i szkoleń.
 5. Wykorzystywanie w poprawie jakości szkoleń wniosków zgłaszanych przez klientów oraz wykonających z ich ewaluacji.
 6. Upowszechnianie wiedzy o dobrych praktykach zapewniających jakość szkoleń.
 7. Wykorzystanie róznych form kształcenia (w tym ustawicznego) wynikających z ogólnych oraz szczegółowych (branżowych) unormowań prawnych.
 8. Terminowe regulowanie swoich zobowiązań finansowanych.
 9. Przygotowanie i stosowanie odpowiednich procedur reagowania na sytuacje nieprzewidziane oraz zastrzeżenia klientów.
 10. Stosowanie procedur reklamacji.
 11. Odpowiednie przygotowanie szkoleń otwartych i zamkniętych z uwzględnieniem odpowiedniego zabezpieczenia:

  • programów szkoleń,
  • warunków technicznych realizacji,
  • warunków organizacyjnych,
  • odpowiedniego doboru kadry,
  • ewaluacji szkoleń,
  • wykorzystania modułowych systemów kształcenia,
  • odpowiedniego udokumentowania efektów kształcenia,
  • kompleksowej obsługi egzaminów państwowych,
  • ochrony danych osobowych,
  • doskonalenia kwalifikacji kadry wykładowców i instruktorów zajęć praktycznych.
 12. Prowadzenie stałych analiz jakości realizowanych usług edukacyjnych.