Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Śląskie dla Ukrainy

Jesteś pracownikiem lub pracodawcą posiadającym obywatelstwo ukraińskie? Twoja firma może skorzystać z dofinansowania na szkolenia zawodowe i (lub) naukę języka polskiego dla kadry pracowniczej.

Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Projekt: Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe, nabór dedykowany ,,Śląskie dla Ukrainy” slaskie dla ukrainy

Cel projektu: wzmocnienie adaptacyjności przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego, poprzez poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych, dzięki korzystaniu z usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie).

Kto może brać udział w projekcie?

Pracownicy oraz przedsiębiorcy posiadający obywatelstwo ukraińskie. Dopuszcza się udział w grupie uczestników maksymalnie 20% osób, które nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego.

Jakie usługi są objęte dofinansowaniem?

Szkolenia o charakterze zawodowym (pozaszkolne formy kształcenia) oraz nauka i doskonalenie języka polskiego. Usługi muszą zostać wybrane w Bazie Usług Rozwojowych.

Ile można zyskać?

  • Maksymalnie 100 000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo
  • Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7500 zł
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi szkoleniowej (dla pojedynczego uczestnika) 5000 zł

Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 80% kosztów usługi szkoleniowej. Reszta to wkład własny przedsiębiorcy.

Czas trwania naboru: 09.05.2022 – 30.04.2023 lub do wyczerpania środków

ETAP I – Złożenie wniosku do Operatora PSF

1. Znajdź interesujący Cię kurs w Bazie Usług Rozwojowych. Aktualne usługi znajdziesz tutaj.

2. Wyślij do Operatora PSF – Funduszu Górnośląskiego S.A. swoje zgłoszenie, korzystając z platformy ePUAP.

3. Masz 2 dni na przesłanie do swojego Operatora dokumentów w wersji papierowej.

Uwaga: Wniosek nie może być złożony wcześniej niż 6 miesięcy oraz później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi szkoleniowej. Ostateczny termin zakończenia usług szkoleniowych w projekcie powinien przypadać na dzień 30.06.2023 r.

4. Po weryfikacji dokumentacji przez Operatora i ich zatwierdzeniu podpisujesz umowę.

Na stronie https://www.psf.fgsa.pl/dokumenty znajdziesz wszystkie potrzebne dokumenty zgłoszeniowe .

ETAP II – Zapis na kurs (zapisu możesz dokonać po podpisaniu umowy z Operatorem)

1. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych.

2. Zapisz się na szkolenie, które wpisałeś w formularzu zgłoszeniowym, wpisując uzyskany w swojego Operatora numer ID wsparcia (znajdziesz go w podpisanej umowie).

3. Wpłać wkład własny za szkolenie.

ETAP III – Weź udział w szkoleniu

ETAP IV – Po ukończeniu szkolenia:

1. Po ukończeniu szkolenia przystąp do egzaminu państwowego.

2. Wypełnij ankietę oceniającą firmę szkoleniową, z usług której korzystałeś.

3. Do 17 dni od daty egzaminu złóż do Operatora wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej. Dołącz do niego:

kopię faktury lub inny dokument księgowy poświadczający realizację usługi wystawiony przez firmę, z której usług szkoleniowych skorzystałeś,

kopię zaświadczenie o wyniku egzaminu z firmy, z której usług szkoleniowych skorzystałeś,

ankietę oceniającą usługę rozwojową.

Osoba do kontaktu:

Anita Resakowska-Kopacz

kom. 608-444-926

email. czestochowa@interwiedza.pl