Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Projekt gwarantujący darmowe szkolenia, staż oraz zatrudnienie dla najlepszych!

Proponowana ścieżka kariery:

 • Opiekun osób starszych,

 • Recepcjoniści i rejestratorzy z obsługą kasy fiskalnej,

 • Grafik komputerowy,

 • Spawanie TIG,

 

Grupa docelowa i rekrutacja:

 1. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby spełniające kryteria Grupy Docelowej, czyli osoby BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY ORAZ BIERNE ZAWODOWO W WIEKU OD 30 ROKU ŻYCIA (od dnia 30 tych urodzin), ZNAJDUJĄCE SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Kobiety

 • osoby z niepełnosprawnościami

 • osoby w wieku 50 lat i więcej

 • osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach

 • osoby mieszkające na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

 • projekt zakłada objęcie wsparciem przynajmniej jednego miasta średniego spośród miast wskazanych w załączniku nr 1 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze (Kluczbork) oraz objęcie wsparciem przynajmniej jednego miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze spośród miast wskazanych w załączniku nr 2 do dokumentu pn. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Kędzierzyn-Koźle)

 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia

 • migranci powrotni i imigranci

 1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 03.04.2019 otwarta dla wszystkich Uczestników Projektu.

 2. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”.

 3. Dokumenty rekrutacyjne obejmują m.in.: formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie lub oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w proj., oświadczenie zawierające m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, zobowiązanie do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu proj., osoby niepełnosprawne- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ewentualnie kwalifikowalność może być potwierdzana za pomocą oświadczenia. Wzory dokumentów będą dostępne na podstronie www, w biurze proj. i na spotkaniach. Wypełnione dokumenty należy przynieść do biura proj., przesłać pocztą lub przekazać na spotkaniu.

 4. Dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta (jcgroup.pl) w zakładce „Aktualne projekty” oraz poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

7.2 opolskie formularz pobierz
7.2 oświadczenie – status na rynku, grupa docelowa pobierz
deklaracja udziału w projekcie pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu pobierz
Regulamin uczestnictwa 7.2 Opolskie pobierz
7.2 oświadczenie – dzieci pobierz