Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kursy i szkolenia komputerowe

13. Kursy KOMPUTEROWE – obsługa komputerowych programów użytkowych programowanie, sieci – administrowanie, grafika komputerowa 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13.1. Komputery – obsługa – podstawy:

Kursy podstawowe obsługi komputerów.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.2. Komputeropisanie:

Kursy kwalifikacyjne w zakresie szybkiego komputeropisania (systemem bezwzrokowym).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.3. EXCEL -I arkusz kalkulacyjny:

Kursy obsługi programu komputerowego EXCEL (arkusza kalkulacyjnego) – poziom podstawowy.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.4. EXCEL -II arkusz kalkulacyjny:

Kursy obsługi programu komputerowego EXCEL (arkusza kalkulacyjnego) – poziom dla zaawansowanych.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.5.ACCESS – bazy danych:

Kursy prowadzenie komputerowych baz danych z wykorzystaniem programu komputerowego ACCESS.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.6. Grafik komputerowy – Corel DRAW:

Kurs kwalifikacyjny w zawodzie grafik komputerowy z wykorzystaniem programu Corel DRAW.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.7. Internetowe strony – tworzenie:

Kursy tworzenia oraz obsługi stron internetowych.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.8. Multimedialne prezentacje – tworzenie:

Kurs w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

13.9. POWER-POINT – MS:

Kurs obsługi programu komputerowego Power Point – tworzenie aplikacji w zakresie profesjonalnych prezentacji multimedialnych. Prezentacje biznesowe. Prezentacje marketingowe. (Szkolenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

13.10. OFFICE Microsoft – pakiet – obsługa:

Kurs profesjonalnej obsługi komputerowego pakietu biurowego Microsoft Office (szkolenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.11. Programowanie – komputery – podstawy:

Kurs podstawowy nauki programowania komputerowego (pisanie własnych programów komputerowych) na pierwszym poziomie nauczania: (Kształcenie modułowe, kurs umiejętności zawodowych).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.12. ECDL – komputery – obsługa:

Kurs podstawowy obsługi kompaktorów na uprawnienia objęte certyfikatem ECDL („Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.13. Elektroniczne archiwowanie – digitalizacja:

Kurs umiejętności zawodowych w zakresie zasad, technik oraz form archiwowania elektronicznego (komputerowej digitalizacji) – (kształcenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.14. Komputerowa grafika – marketing – reklama:

Kurs umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania grafiki komputerowe wykonanej dla potrzeb reklamy i marketingu (szkolenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.15. Komputerowe programowanie – język PHP:

Kurs umiejętności zawodowych w zakresie nauki programowania komputerowego w języku PHP – (poziom pierwszy).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.16. Oprogramowanie – tester automatyczny:

Kurs umiejętności zawodowych dla testerów oprogramowania komputerowego w zakresie testowania automatycznego (kształcenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13.17. Oprogramowanie – tester manualny:

Kurs umiejętności zawodowych dla testerów oprogramowania komputerowego w zakresie testowania manualnego (kształcenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________