Skontaktuj się z nami!
 • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

DAWG – dofinansowanie do 70%

 

24.06.2024r. rusza program:
„DOTACJE NA USŁUGI ROZWOJOWE DLA DOLNOŚLĄSKICH FIRM”

Od 50% do 70% dofinansowania
na rozwój zawodowy dla Ciebie i Twoich pracowników.

 

Oferujemy kursy stacjonarne i online, które pomogą Ci zwiększyć kompetencje
i kwalifikacje zawodowe.

Wybierz szkolenie najlepiej dopasowane do profilu Twojego przedsiębiorstwa.

Formularze zgłoszeniowe można składać od: 24.06.2024r. od godz. 08:00

 

Kto może składać Formularze zgłoszeniowe?

 • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

prowadzący działalność gospodarczą na obszarze subregionu:

 • SUBREGION LEGNICKOGŁOGOWSKI (prowadzący działalność gospodarczą na obszarze subregionu legnicko głogowskiego/powiatu głogowskiego, górowskiego, legnickiego, miasta Legnicy na prawach powiatu, lubińskiego, polkowickiego)
 • SUBREGION WAŁBRZYSKI (prowadzący działalność gospodarczą na obszarze subregionu wałbrzyskiego/powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, miasta Wałbrzych na prawach powiatu, ząbkowickiego)
 • SUBREGION WROCŁAWSKI (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław na prawach powiatu)

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach BUR pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników,
w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania:

Projekt jest skierowany do Przedsiębiorców oraz ich pracowników
z obszaru województwa dolnośląskiego.

 

Rekrutacja:

Nabór Uczestników do Projektu jest prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego Operatora umożliwiającego złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.

Logowanie do systemu Operatora w celu wypełnienia i złożenia formularza będzie możliwe w dniu rozpoczęcia naboru. Do prawidłowego przygotowania formularza pomocna będzie dla Państwa „Instrukcja systemu Operatora”.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 50% a maksymalnie 70 %

Szczegóły

Maksymalny poziom dofinansowania:

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) wynosi nie mniej niż 50%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do wskazanego poziomu, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

o 20%, wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 70% gdy:

 • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, znajdującej się pod adresem: https://umwd.dolnyslask.pl
 • usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub znajdujących się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

o 10%, wówczas wartość dofinansowania usług rozwojowych będzie wynosić 60% gdy:

 • usługa rozwojowa będzie skierowana do osoby z niepełnosprawnościami;
 • w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach;
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem;
 • usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe w Barometrze Zawodów dla województwa dolnośląskiego, dostępnym na stronie: https://barometrzawodow.pl/#dolnoslaskie;
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie;
 • usługa rozwojowa ma na celu pozyskanie zielonych kwalifikacji, zgodnie z zawodami zdefiniowanymi jako zielone w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem: http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim.

 

Maksymalny poziom dofinansowania na 1 uczestnika usługi rozwojowej:

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 10 000 PLN netto (z wkładem własnym przedsiębiorcy), bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

 

Z nami droga po dofinansowanie jest prosta!

Pomożemy Ci ją przebyć.

Co musisz zrobić żeby otrzymać środki?

Wystarczy, że zgłosisz się do nas i wybierzesz szkolenie z naszej oferty albo zaproponujesz własne
– jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.

Pomożemy przejść wszystkie etapy rekrutacji.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami – będziesz o krok od sukcesu.