Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

8. Kursy zawodowe

8. Kursy zawodowe – W różnych branżach i specjalizacjach – kursy wyuczające w zawodzie – najczęściej organizowane – wybór.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1. Budowlana branża – Produkcja materiałów budowlanych, kruszyw, betonów, konstrukcji stalowych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych itp.  szczegóły czytaj   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.1.a Betony – prefabrykacja – produkcja – transport – jakość – normy  szczegóły czytaj _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.2. Metalowa branża – produkcja maszyn i urządzeń, produkcja konstrukcji stalowych, obróbka metali, usługi spawalnicze itp.  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3. Samochodowa branża – naprawa samochodów, blacharstwo, mechanika samochodowa, elektromechanika, lakiernictwo, klimatyzacja, wulkanizacja, itp.  szczegóły czytaj 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3.a. Energetyczna branża – ELEKTRYCY – CIEPŁO-GAZ – klimatyzacja – chłodnictwo: organizacja i zarządzanie w branży energetycznej – kusy kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu, kursy na dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne „E”-„D”, operatorzy maszyn i urządzeń używanych w gospodarce energetycznej, rurociągi – spawanie, bezpieczeństwo pracy w branży, odnawialne źródła energii (OZE)  szczegóły czytaj 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4. Lasy – tereny zielone – gospodarka leśna – utrzymanie drzewostanów, utrzymanie oraz projektowanie parków, ogrodów, terenów zielonych, tartacznictwo, obsługa maszyn i urządzeń:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.5. Rolnictwo i ogrodnictwo: branżowe kursy zawodowe, organizacja produkcji rolniczej i ogrodniczej, agrobiznes, produkcja zdrowej żywności, mechanizacja rolnictwa, ochrona roślin,chemizacja, dopłaty UE, przepisy prawne – szkolenia aktualizacyjne:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.6. Handlowa – branża: sprzedawca, handlowiec, przedstawiciel handlowy, magazynier, hurtownik, kasy fiskalne:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.7. Spożywcza branża: organizacja i zarządzanie firmami branży spożywczej, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu, piekarnictwo, cukiernictwo, rzeźnictwo, masarnictwo, garmażeria, przetwórstwo owoców i warzyw, higiena – jakość w branży, aktualne przepisy – normy:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.8. Hotelarstwo – gastronomia – restauracje: organizacja i zarządzanie w branży, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu: kelner, barman, kucharz, recepcjonistka, media w branży – utrzymanie – konserwacja, eventy, organizacja czasu wolnego, SPA, higiena bezpieczeństwa pracy, przepisy prawne – normy (szkolenia aktualizacyjne):  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.9. TRANSPORT – LOGISTYKA – MAGAZYNOWANIE – gospodarka magazynowa, handel hurtowy, urządzenia transportu bliskiego, informatyka w magazynowaniu – handlu hurtowym, organizacja transportu, bhp w branży, czas pracy kierowców szczegóły czytaj _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.10. Stolarstwo branża meblowa: organizacja i zarządzanie w branży, eksport, prawo konsumenckie, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu: stolarz meblowy, tapicer, monter stolarki okiennej i drzwiowej w tym PCV, cykliniarz, posadzkarz, operator maszyn i urządzeń stolarskich, media w branży – utrzymanie, bezpieczeństwo pracy, przepisy prawne – normy (szkolenia aktualizacyjne):  szczegóły czytaj 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.11. Chemiczna branża – produkcja – handel: organizacja i zarządzanie w branży chemicznej, eksport marketing – reklama skuteczna sprzedaż, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu, operatorzy maszyn – urządzeń – instalacji w branży chemicznej, transport produktów chemicznych – surowców, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, przepisy – normy (szkolenie aktualizacyjne):  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.12. Kosmetyka – fryzjerstwo – wizaż – stylizacja:  szczegóły czytaj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.13. Krawiectwo – usługowe – przemysłowe. Kuśnierstwo: Kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące w zakresie projektowania, modelowania, kroju i szycia w zakresie krawiectwa usługowego – przemysłowego. Organizacja i zarządzanie zakładem krawieckim – obsługa techniczna:  szczegóły czytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.14. Geodezja – Kartografia – Geologia: Kursy doskonalące, aktualizujące wiedzę w zakresie geodezji – kartografii – geologii – minerologii. Wiercenia geologiczne – pomiary. (szkolenia modułowe) :  szczegóły czytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.15. Telekomunikacja – światłowody: Kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące w branży telekomunikacyjnej, instalowanie sieci światłowodowych, pomiary, obsługa urządzeń, bezpieczeństwo pracy – (szkolenie modułowe) szczegóły czytaj

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.16. Policja – Straż Miejska – Straż Graniczna – Służba więzienna: Kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące dla pracowników, straży miejskiej, służby więziennej (szkolenia modułowe)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.17. Straż pożarna: Kursy kwalifikacyjne oraz doskonalące dla strażaków (Zawodowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna) – (szkolenia modułowe)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________