Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

8.9. TRANSPORT – LOGISTYKA – MAGAZYNOWANIE

8.9. TRANSPORT – LOGISTYKA – MAGAZYNOWANIE – gospodarka magazynowa, handel hurtowy, urządzenia transportu bliskiego, informatyka w magazynowaniu – handlu hurtowym, organizacja transportu, bhp w branży, czas pracy kierowców.

8.9.1. Magazynier – hurtownik: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu magazynier hurtownik (z obsługą wózków jezdniowych, obsługą żurawi przenośnych, obsługą komputerowych programów magazynowych – kształcenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.2. Manewrowi – kolej: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu manewrowego w ruchu kolejowym.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.3.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.9.4. Ładunki – transport – bezpieczne mocowanie: Kurs w zakresie zasad bezpiecznego mocowania ładunków na samochodach ciężarowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów transportowych, norm oraz warunków drogowych (szkolenie podnoszące kompetencje – aktualizacja wiedzy).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.9.5. Kierowcy – czas pracy: Zasady planowania, ewidencjonowania oraz rozliczania czasu pracy kierowców w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (seminaria – szkolenie aktualizacyjne).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.6. Operatorzy urządzeń poddozorowych – hurtownie – magazyny: Kursy kwalifikacyjne dla operatorów urządzeń poddozorowych (UDT) użytkowanych w hurtowniach – magazynach – transporcie:  (opis czytaj)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.7. Operatorzy maszyn ciężkich – hurtownie – transport: Kursy kwalifikacyjne dla operatorów maszyn ciężkich (IMBIGS) użytkowanych w hurtowniach materiałów budowlanych, węgla, piasku, surowców skalnych oraz w transporcie:  (opis czytaj) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.8. Magazynowe regały – przeglądy – bezpieczeństwo: Kurs przeglądu regałów magazynowych w zakresie bezpiecznego użytkowania (w tym w systemach wysokiego składowania).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.9. Niebezpieczne materiały – wewnętrzny transport: Kurs w zakresie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych w wewnętrznym obrocie technologicznym i magazynowym: (szkolenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.10. Transport – przewozy – monitorowanie: Zasady oraz procedury monitorowania przewozów towarów w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Elektroniczne systemy nadzoru. – (szkolenie aktualizacyjne wiedzę, kształcenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.11. Magazynowy wydawca – operator wózków: Kurs przygotowujący do wykonywania pracy wydawcy magazynowego wraz z uprawnieniami operatora wózków jezdniowych napędzanych: (kształcenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.9.12. Transport – Logistyka – Specjalista: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu specjalisty do spraw transportu i logistyki (kurs umiejętności zawodowych szkolenie modułowe).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________