Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

8.7. Spożywcza branża

8.7. Spożywcza branża: organizacja i zarządzanie firmami branży spożywczej, kursy kwalifikacyjne – przygotowujące do wykonywania zawodu, piekarnictwo, cukiernictwo, rzeźnictwo, masarnictwo, garmażeria, przetwórstwo owoców i warzyw, higiena – jakość w branży, aktualne przepisy – normy

8.7.1. Piekarz: Kurs przygotowujący do wykonywania pracy w zawodzie piekarza.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.7.2. Cukiernik: Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu cukiernika.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.7.3. Mięsne urządzenia – operator: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu operatora urządzeń  mięsnych (szkolenie modułowe).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.7.4. Sprzedawca – spożywcza branża: Kurs przygotowujący do wykonywania pracy w zawodzie sprzedawcy (w branży spożywczej).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.7.5. Cukiernicze wyroby – dekorowanie: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie dekorowania wyrobów cukierniczych (szkolenie modułowe).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________