Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

8.4 Lasy – gospodarka leśna

8.4 Lasy – tereny zielone – gospodarka leśna – utrzymanie drzewostanów, utrzymanie oraz projektowanie parków, ogrodów, terenów zielonych, tartacznictwo, obsługa maszyn i urządzeń.

8.4.1. Drwal-Pilarz – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie drwal i pilarz wraz z modułem operator pił mechanicznych do ścinki drzew oraz operator żurawi przewoźnych do załadunku drewna. (szkolenie modułowe).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.4.2. Trakowy – Kurs w zawodzie trakowy wraz z uprawnieniami operatora traków pionowych oraz pił mechanicznych (łańcuchowych) i operatora wózków jezdniowych (specjalizowanych).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.3. Zielone tereny – konserwator: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu konserwatora terenów zielonych (szkolenie modułowe – w tym m. in. operator maszyn średnich, chirurgia drzew ).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.3.a. Kosy – kosiarki – podkaszarki – obsługa: Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi kos spalinowych, kosiarek, podkaszarek: (Kształcenie modułowe).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.4. Klasyfikator drewna: Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu klasyfikatora drewna.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.5. Brakarz – drewno okrągłe: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania pracy brakarza w zakresie drewna okrągłego (pomiary, manipulacje, klasyfikacje, manipulacje) – (szkolenia modułowe).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.6. Tereny zielone – projektowanie: Kurs kwalifikacyjny w zakresie projektowania oraz aranżacji terenów zielonych – (kształcenie modułowe z uwzględnieniem różnych poziomów nauczania).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.7. Myśliwy – polowanie – produkty: Kurs dla myśliwych polujących na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.8. Arborysta – parki – drzewa – pielęgnacja: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu arborysty w zakresie utrzymania oraz pielęgnacji parków, zespołów zieleni, pomników przyrody (kurs umiejętności zawodowych, kształcenie modułowe).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.9. Drewno – nasycanie – instalacje: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie obsługi urządzeń i instalacji do nasycania drewna (szkolenie modułowe + upr. Energ. E-D).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________