Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

8.3.a. Energetyczna branża

8.3.a. Energetyczna branża – ELEKTRYCY – CIEPŁO-GAZ – klimatyzacja – chłodnictwo: organizacja i zarządzanie w branży energetycznej – kusy kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu, kursy na dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne „E”-„D”, operatorzy maszyn i urządzeń używanych w gospodarce energetycznej, rurociągi – spawanie, bezpieczeństwo pracy w branży, odnawialne źródła energii (OZE)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.3.a.1. Elektryk: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu elektryka (szkolenie modułowe: w tym m.in.: uprawnienia energetyczne „E” i „D” – gr. 1, wykonywania pomiarów (opis czytaj)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.3.a.2. Gazowe urządzenia – monter: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu montera urządzeń, instalacji oraz wewnętrznych sieci gazowych (szkolenie modułowe: w tym m.in. uprawnienia energetyczne w grupie 3 oraz 2)  (opis czytaj)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3.a.3. Chłodnicze urządzenia – elektromechanik: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu elektromechanika maszyn, urządzeń i instalacji chłodniczych (szkolenie modułowe: w tym m.in. uprawnienia energetyczne w grupie 1 oraz 2)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3.a.4. Elektrofiltry – konserwacja – obsługa: Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi, napraw, konserwacji oraz montażu elektrofiltrów (w tym moduł: uprawnienia energetyczne „E”-„D”)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3.a.5. Elektronarzędzia – przeglądy: Kurs w zakresie wykonywania okresowych przeglądów stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowania elektronarzędzi (wszystkich typów). Wykonywania konkurencji oraz drobnych napraw (szkolenie modułowe)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3.a.6. Akumulatory – naprawa – konserwacja: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania prac w zakresie konserwacji, napraw, regeneracji, oraz technicznej obsługi akumulatorów i ogniw (szklane lub modułowe) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.3.a.7. Elektronik – monter: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu montera elektronika wraz z uprawnieniami energetycznymi E-D, gr 1. (szkolenie modułowe)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.3.a.8. Elektryczne instalacje – wewn. – monter: Kurs kwalifikacyjny w zakresie wykonywania (montażu) wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz z uprawnieniami energetycznymi E-D, gr 1. (szkolenie modułowe)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.3.a.9. Izolujący sprzęt – rurociągi obsługa – chemiczne ratownictwo: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie obsługi urządzeń do izolacji rurociągów przemysłowych z elementami ratownictwa chemicznego oraz upr. energetycznych E-D (szkolenie modułowe)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________