Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

8.1. Branża budowlana

8.1. Branża budowlana – Produkcja materiałów budowlanych, kruszyw, betonów, konstrukcji stalowych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych itp.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.1. Brukarz – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie brukarz wraz z modułem operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych oraz przecinarek do nawierzchni dróg.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.2. Blacharz-dekarz – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie blacharz-dekarz wraz z modułem operator wyciągów dekarskich na uprawnienia UDT.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.3. Murarz-tynkarz – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie murarz-tynkarz wraz z modułem operator agregatów tynkarskich oraz operator wyciągów budowlano-montażowych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.4. Malarz-piaskarz-śrutowacz – doskonalenie. Kurs udoskonalający umiejętności zawodowe w zakresie piaskowania, śrutowania oraz malowania powierzchni metalowych (konstrukcji stalowych, zbiorników) z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.4.a. Malarz-piaskarz – przygotowanie do zawodu – podstawy. Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu malarza-piaskarza wraz z uprawnieniami operatora sprężarek, podestów przewoźnych, podnośników krzyżowych (szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.5. Cieśla – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie cieśla – monter konstrukcji drewnianych wraz z modułem operator pił łańcuchowych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.6. Betoniarz-zbrojarz – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie betoniarz-zbrojarz wraz z modułem operator podajników do betonu oraz operator betoniarek trójfazowych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.7. Płytkarz-glazurnik – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie płytkarz–glazurnik.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.7.a. Płytkarz-posadzkarz-regipsiarz: Kurs kwalifikacyjny w zawodach płytkarz, posadzkarz, regipsiarz (szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.8. Malarz-tapeciarz – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie malarz–tapeciarz wraz z modułem montażu płyt kartonowo-gipsowych.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.8.a. Malarz – bezrobotni – skazani: Kurs kwalifikacyjny w zawodzie malarz wraz z modułem aktywizacji zawodowej (szkolenie modułowe dla osób bezrobotnych oraz osadzonych w zakładach karnych).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.9. Instalator wodno–kanalizacyjny – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie montażysta instalacji wodno–kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.10. Instalacje gazowe – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie montażysta wewnętrznych instalacji gazowych wraz z modułem uprawnień energetycznych serii ‘’E’’ (gr.III).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.11. Operatorzy maszyn ciężkich – kursy kwalifikacyjne dla operatorów maszyn ciężkich w różnych specjalnościach oraz kategoriach uprawnień zobacz.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.12. Operatorzy maszyn średnich – Kursy kwalifikacyjne dla operatorów średnich maszyn budowlanych w różnych specjalnościach zobacz.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.13. Operatorzy maszyn – betony – Kursy kwalifikacyjne dla operatorów maszyn do produkcji i transportu betonu w różnych specjalnościach oraz kategoriach uprawnień zobacz.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.14. Pomiary geodezyjne – Kurs wykonywania pomiarów geodezyjnych w budownictwie drogowo–inżynieryjnym (dla pracowników dozoru technicznego) zobacz.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.15. Kosztorysant – kurs kwalifikacyjny kosztorysowania robót budowlano–montażowych, drogowych i ziemnych zobacz.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.16. Sztukator: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu sztukator.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.17. Malarskie agregaty – obsługa: Kurs dla operatorów agregatów malarskich (w tym w systemach powierzchni wielkowymiarowych) oraz szkolenie modułowe.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.18. Kamieniarz: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu kamieniarza (szkolenie modułowe w tym m. in. uprawnienia operatora UTB, liternictwa lutowania).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.19. Kominki – budowa: Kurs kwalifikacyjny w zakresie wykonywania (budowy) kominków domowych (wraz z systemami rozprowadzania ciepła -szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.20. Murarz pieców kominów: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu murarza pieców kominów przemysłowych (tzw biały murarz) – szkolenie modułowe w tym operator torkretnic, montażysta rusztowań (…).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.21. Budowlany stolarz: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu stolarza budowlanego (stolarki budowlanej).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.22. Prefabrykacja – jakości – brakarz: Kurs przygotowujący do wykonywania pracy w zakresie kontroli jakości prefabrykatów oraz innych wyrobów betonowych io ceramicznych (brakarz prefabrykacji).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.23. Deskowania wielkowymiarowe – monolity: Specjalistyczny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania robót w zakresie montażu, napraw konserwacji deskowań monolitycznych (wielkowymiarowych) – (w tym szkolenie modułowe: montażysta rusztowań operator żurawi oraz UTB).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.24. Izolacje cieplne montaż sieci: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonania zawodu montera izolacji cieplnych (w zakresie instalacji, sieci, rurociągów) – szkolenie modułowe.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.24.a. Cieplne izolacje-monter: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie montażu cieplnych izolacji wewnętrznych ścian budynków wraz z modułem aktywizacji zawodowej (szkolenie modułowe – dla osób bezrobotnych oraz osadzonych w zakładach karnych).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.25. Stalowe konstrukcje – montaż: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu montażysty konstrukcji stalowych (w tym – uprawnienia spawacza, montażysty rusztowań, malarza piaskarza: szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.26. Budowlano – montażowe prace – umowy: Zasady zawierania umów o pracę (roboty) budowlano-montażowe, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów – Seminarium (szkolenia aktualizacyjne).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.27. Rusztowania – montaż – odbiory: Kurs dla pracowników dozoru budowlanego w zakresie odbioru rusztowań metalowych po montażu (systemowych złączkowych) oraz demontażu wg obowiązujących norm oraz instrukcji.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.28. Wnętrza techniki wykańczania: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie nowoczesnych technik oraz technologii wykańczania wnętrz (szkolenie modułowe – kursanci wybierają rodzaje, zakres oraz charakter prac wykonywanych w ramach wykończeniowych robót budowlanych).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.29. Budowlane inwestycje – publiczne podmioty: Prawne oraz organizacyjne zasady realizacji inwestycji budowlanych na rzecz podmiotów publicznych (w tym współfinansowanych z funduszy UE oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym – seminarium – szkolenie aktualizacyjne.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.29.a. FIDIC – warunki przygotowania: Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych według Międzynarodowych Warunków Kontaktowych FIDIC (kształcenie modułowe – wielopoziomowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.30. Murarz – tynkarz – zabytki – renowacja: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania robót murarskich i tynkarskich przy renowacji zabytków (szkolenie modułowe).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.31. Budowlane inwestycje – realizacja – specjalista: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu specjalisty d/s realizacji inwestycji budowlanych. (szkolenie modułowe).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.32. Budowlane inwestycje – realizacja – procedury prawne: Procedury realizacji inwestycji budowlanych oraz drogowo-mostowych w świetle prawa budowlanego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego (kpa) – kurs doskonalący w zawodzie. (kształcenie modułowe).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1.33. Ogólnobudowlany pracownik: Kurs przygotowujący do wykonywania różnych prac budowlanych związanych z renowacją oraz utrzymaniem technicznym budynków (obiektów budowlanych) – kształcenie modułowe zakres oraz rodzaje prac do uzgodnienia.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.34. Budowlana stolarka – monter: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu MONTERA STOLARKI BUDOWLANEJ (szkolenie modułowe – drzwi – okna – zadaszenia – klas. zawodu nr. 712906).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.35. Tynkarz – Regipsiarz: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykorzystania zawodu tynkarz – regipsiarz: (kształcenie modułowe, wielopoziomowe).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.36. Hydraulik: Kurs kwalifikacyjny w zawodzie hydraulik: (kształcenie modułowe).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.37. Posadzkarz – ceramika – kamień – lastryko: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu posadzkarza: (kształcenie modułowe).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.38. Alpinistyczne prace – budownictwo – techniki – technologie: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania robót budowlano-montażowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych: (Kurs umiejętności zawodowych – szkolenie modułowe).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.39. Drogi – oznakowanie poziome – techniki: Nowoczesne techniki i technologie poziomego oznakowania dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych prac: (kurs umiejętności zawodowych).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________