Skontaktuj się z nami!
  • Pełen regulamin w zakładce "Pliki do pobrania".
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

7. Kursy obsługi biura

7. Kursy obsługi biura, asystentki – sekretarki, prace adm. – biurowe, mała poligrafia, archiwowanie

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Sekretarki – asystentki: Kurs kwalifikacyjny dla sekretarek – asystentek szefa firmy.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2. Obsługa biura: Kurs kwalifikacyjny w zawodzie pracownik administracyjno – biurowy (szkolenie modułowe).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.3. Archiwowanie: Kurs kwalifikacyjny dla archiwistów z modułem archiwizowania elektronicznego.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.4.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.5. Poligrafia – mała – obsługa: Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do wykonywania zawodu operatora urządzeń małej poligrafii.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.6. Czyszczące urządzenia – obsługa: Kurs dla operatorów maszyn i urządzeń czyszczących (szkolenia modułowe).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.7. Multimedialne prezentacje – przygotowanie: Kurs umiejętności zawodowych w zakresie profesjonalnego przygotowania prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programu Power Point, elementów Excella, elementów statystycznych (kształcenie modułowe).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________